ส่งมอบอาคารการแพทย์ 4 ชั้น รพ.บ้านแพ้ว สาขาหลัก 5 รองรับผู้ป่วย 2 จังหวัด

ส่งมอบอาคารการแพทย์ 4 ชั้น รพ.บ้านแพ้ว สาขาหลัก 5 รองรับผู้ป่วย 2 จังหวัด
ช่วยแชร์

เมื่อเวลา 09.29 น.ของวันที่ 04 สิงหาคม 2562 นายแมนรัตน์ รัตสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้ร่วมกับ นายพิริยะ ฉันทะดิลก รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร,นายแพทย์วิทิตย์ อรรถเวชกุล อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) จำกัด , นพ.พรเทพ พงศ์ทวิกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) , นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจน คณะกรรมการภาคประชาชน คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลฯ ผู้สนับสนุนการจัดสร้างโรงพยาบาล และผู้มีจิตศรัทธาทั้งจากอำเภอบ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร และอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ที่มาเข้าร่วมในพิธีเปิดและส่งมอบอาคารการแพทย์ 4 ชั้น โรงพยาบาลบ้านแพ้ว สาขาหลักห้า ให้โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ไว้สำหรับเปิดให้บริการ ด้านการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วย ทั้งในเขตพื้นที่อำเภอบ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร , อำเภอดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง


นพ.พรเทพ พงศ์ทวิกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) กล่าวว่า การก่อสร้างอาคารการแพทย์ 4 ชั้น โรงพยาบาลบ้านแพ้ว สาขาหลักห้า แห่งนี้แรกเริ่มทางมูลนิธิแพร่ศีลธรรมการกุศลสงเคราะห์ ได้ซื้ออาคารพานิช 2 ชั้น พร้อม ที่ดิน 1 ไร่เศษ มูลค่า 2,500,000 บาท มอบให้โรงพยาบาลบ้านแพ้ว(องค์การมหาชน) ไว้สำหรับปรับปรุงเป็นโรงพยาบาลเพื่อให้บริการผู้ป่วยที่อยู่ในชุมชนหลักห้า และเขตรอยต่อ จ.ราชบุรี และ จ.สมุทรสงคราม ซึ่งชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนขนาดใหญ่ มีประชากรอาศัยอยู่มากและอยู่ห่างไกลโรงพยาบาล โดยเปิดให้บริการเมื่อ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ตั้งอยู่เลขที่ 65/2 ม.1 ต.หนองสองห้อง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร โดยเปิดให้บริการด้านการรักษาโรคทั่วไป อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน / ทันตกรรม / ด้านจักษุ และด้านการแพทย์แผนไทย กระทั่งมีผู้ป่วยมารับบริการมากขึ้นเรื่อยๆ จนเกิดความแออัดและประชาชน มีความต้องการให้เปิดบริการด้านกายภาพบำบัด และด้านการดูแลผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น เพราะจำนวนผู้สูงอายุในชุมชนเพิ่มมากขึ้น และมีปัญหาสุขภาวะตามวัย ดังนั้นทางคณะกรรมการบริหารภาคประชาชน จึงมีมติให้จัดการระดมทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ โดยจัดให้มีการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2557 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทำให้มีงบประมาณเพียงพอในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ และมีงบประมาณเหลือ จึงมีมติเห็นชอบให้จัดสร้างอาคารการแพทย์ 4 ชั้น ขึ้นเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2560 โดยได้มีพิธีวางศิลาฤกษ์ และ เริ่มก่อสร้างอาคาร จนแล้วเสร็จเป็นอาคารการแพทย์ 4 ชั้น ประกอบด้วย ชั้นที่ 1 เป็นศูนย์กายภาพบำบัด,ชั้นที่ 2 เป็นศูนย์ทันตกรรม,ชั้นที่ 3 เป็นศูนย์เชี่ยวชาญการดูแลผู้สูงอายุ และ ชั้นที่ 4 เป็นศูนย์การแพทย์แผนไทย มีนางชุติมา เนินหาด เป็นหัวหน้างาน ,นายแพทย์อานนท์ แป้นกลัด เป็นแพทย์ประจำการ,เจ้าหน้าที่ 20 คน,คณะกรรมการบริหารภาคประชาชน 9 คน และที่ปรึกษา คณะกรรมการ อีก 22 คน

administrator

Related Articles