ธกส.สมุทรสาคร จับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค แจกใหญ่มูลค่ากว่า 3.8 ล้านบาท ทั้งรถฟอร์จูนเนอร์ – ยาริส เอทีฟ

ธกส.สมุทรสาคร จับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค แจกใหญ่มูลค่ากว่า 3.8 ล้านบาท ทั้งรถฟอร์จูนเนอร์ – ยาริส เอทีฟ
ช่วยแชร์

ธกส.สมุทรสาคร จับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค แจกใหญ่มูลค่ากว่า 3.8 ล้านบาท ทั้งรถฟอร์จูนเนอร์ – ยาริส เอทีฟ
ร้อยตรีประพันธ์ ถึกสกุล นายอำเภอบ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ให้เกียรติเป็นประธานงานจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคครั้งที่ 1/2562 ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งจัดขึ้น ณ อาคารเอนกประสงค์วัดยกกระบัตร ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร โดยมีนายณัฐพล เชาวนปรีชา ผู้อำนวยการสำนักงานธ.ก.ส.จังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนพนักงาน และเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. เข้าร่วมจำนวนมาก

นายณัฐพล เชาวนปรีชา ผู้อำนวยการสำนักงานธ.ก.ส.จังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า ด้วย ธ.ก.ส. เป็นธนาคารของรัฐ เปิดดำเนินการโดยมีภารกิจหลักเป็นสถาบันการเงินที่ให้บริการทางด้านการเงินที่ครบวงจรแก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป และยังมีภารกิจในการสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐ การพัฒนาชนบทและภาคสังคมทั่วๆไป ตามคำนิยมที่ว่า “เคียงคู่ รู้ค่าประชาชน” ทั้งนี้ ธ.ก.ส. เปิดให้บริการรับฝากเงินในโครงการเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคให้กับบุคคลทั่วไป ซึ่งเป็นเงินฝากออมทรัพย์ประเภทมีรางวัลและมีดอกเบี้ย โดยลูกค้าที่มีเงินฝากทุกๆ 2,000 บาท กับ ธ.ก.ส.สาขาสมุทรสาคร , ธ.ก.ส.สาขากระทุ่มแบน และ ธ.ก.ส.สาขาบ้านแพ้ว ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน จะได้รับสิทธิ์จับรางวัล 1 สิทธิ์ ซึ่งในการจับรางวัลกำหนดไว้ดังนี้ 1.ระดับจังหวัด จับรางวัลปีละ 2 ครั้ง รอบดำเนินการหนึ่งๆ มีระยะเวลา 6 เดือน คือ รอบที่ 1 ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน จับรางวัลเดือน กรกฎาคม ของทุกปี รอบที่ 2 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนธันวาคม จับรางวัลเดือน มกราคม ของทุกปี , 2.ระดับประเทศ จับรางวัลภายในเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี

สำหรับการจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคครั้งนี้ เป็นการจับรางวัลรอบที่ 1 ของปีบัญชี 2562 ซึ่งในภาพรวมของจังหวัดสมุทรสาคร มีประชาชนฝากเงินออมทรัพย์ทวีโชคเพิ่มขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมียอดเงินฝากทั้งสิ้น 1,632,107,398 บาท มีบัตรรับรางวัลทั้งหมด 2,098,410 ใบ โดยของรางวัลในครั้งนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 47 รางวัล มูลค่า 3,842,200 บาท แบ่งออกเป็น รางวัลที่ 1 เป็นรถยนต์โตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ 2.4 จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 1,299,000 บาท ,รางวัลที่ 2 เป็นรถยนต์โตโยต้า ยาริส เอทีฟ 1.2 J จำนวน 2 รางวัล มูลค่า 1,058,000 บาท, รางวัลที่ 3 รถจักรยานยนต์ ฮอนด้า สกู๊ปปี้ไอ จำนวน 20 รางวัล มูลค่า 980,000 บาท ,รางวัลที่ 4 สร้อยคอทองคำ หนัก 1 บาท จำ นวน 24 รางวัล มูลค่า 505,200 บาท

นายณัฐพล เชาวนปรีชา ผู้อำนวยการสำนักงานธ.ก.ส.จังหวัดสมุทรสาคร กล่าวทิ้งท้ายอีกว่า ทาง ธ.ก.ส. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานครั้งนี้ จะช่วยกระตุ้นให้ประชาชน และ เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. เห็นความสำคัญของการออมเงินเพิ่มมากขึ้นซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่ครอบครัว ส่งผลต่อเศรษฐกิจ สังคมและประเทศชาติ ตรงตามเจตนารม ของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะภาคชนบท
ส่วนลูกค้าผู้โชคดีที่ฝากเงินสลากออมทรัพย์ทวีโชคกับ ธ.ก.ส.แล้วได้รางวัลที่ 1 เป็นรถยนต์โตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ 2.4 จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 1,299,000 บาท ได้แก่นางทองปิ่น ปิ่นแก้ว ลูกค้าผู้ฝากเงินกับ ธ.ก.ส.สาขาบ้านแพ้ว

administrator

Related Articles