CSR DAY เมเจอร์ปันสุขด้วยรอยยิ้ม คืนกำไรสู่สังคม ทำประโยชน์ให้กับจังหวัด

CSR DAY เมเจอร์ปันสุขด้วยรอยยิ้ม คืนกำไรสู่สังคม ทำประโยชน์ให้กับจังหวัด
ช่วยแชร์

นายพิริยะ ฉันทดิลก รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “CSR DAY เมเจอร์ปันสุขด้วยรอยยิ้ม” คืนกำไรสู่สังคม ทำประโยชน์ให้กับจังหวัด ณ โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม (วัดบางไผ่เตี้ย) ต.บางกระเจ้า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โดยมีนางสาวพลับพลึง ก๋าจู ตำแหน่ง Department Manager Box office นางสาว วรวลัญณ์ พัฒน์กิตติเลิศ ผู้จัดการเขต , ผู้จัดการเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์สาขาต่างๆ จำนวน 30 สาขา รวมถึงเจ้าหน้าที่ของบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมฯ ซึ่งมีนางอโนมา อ่อนสัมกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดเจริญสุขาราม (วัดบางไผ่เตี้ย) เข้าร่วมกิจกรรม


นางสาวพลับพลึง ก๋าจู ตำแหน่ง Department Manager Box office กล่าวว่า บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “CSR DAY เมเจอร์ปันสุขด้วยรอยยิ้ม” ประจำปี 2562 ขึ้น เพื่อคืนกำไรสู่สังคม ทำประโยชน์ให้กับจังหวัด ซึ่งได้มอบหมายให้พื้นที่ทั้ง 6 เขต ดูแลในแต่ละภูมิภาค พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนทุรกันดาร ยังขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนการสอน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมของเมเจอร์ซีนีเพล็ก ซึ่งทาง เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขามหาชัย ได้เล็งเห็นโรงเรียนที่เคยได้ทำกิจกรรมพาน้องชมภาพยนตร์ฟรี ชนะการประกวดเรียงความและได้รับทุนจากมูลนิธิเมเจอร์แคร์ อีกทั้งยังขาดแคลนเรื่องของอุปกรณ์การเรียนการสอน เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขามหาชัย จึงได้ลงพื้นที่เพื่อเข้าสำรวจและส่งรายชื่อโรงเรียนวัดเจริญสุขาราม (วัดบางไผ่เตี้ย) ซึ่งได้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมและจัดกิจกรรม “CSR DAY เมเจอร์ปันสุขด้วยรอยยิ้ม”


สำหรับการจัดกิจกรรม “CSR DAY เมเจอร์ปันสุขด้วยรอยยิ้ม” คืนกำไรสู่สังคม ทำประโยชน์ให้กับจังหวัดในครั้งนี้ จัดให้มีกิจกรรม มอบอุปกรณ์การกีฬา การทาสีเครื่องเล่นในโรงเรียน การปลูกต้นมะม่วง ต้นชมพูพันธ์ทิพย์ กิจกรรมสันทนาการแจกของรางวัลมากมาย และการแจกขนม เครื่องดื่มต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้การจัดกิจกรรม CSR ของบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการคืนกำไรสู่สังคม ทำประโยชน์ให้กับจังหวัดในพื้นที่ ต่อไป

administrator

Related Articles