จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร ร่วมปรับภูมิทัศน์พุทธมณฑลจังหวัด เทิดพระเกียรติพระพันปีหลวง

จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร ร่วมปรับภูมิทัศน์พุทธมณฑลจังหวัด เทิดพระเกียรติพระพันปีหลวง
ช่วยแชร์

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นำประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ปรับภูมิทัศน์รอบพุทธมณฑลจังหวัดสมุทรสาคร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พุทธมณฑลจังหวัดสมุทรสาคร ต.อำแพง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร โดยมี พ.อ.กิตติ สมสนั่น ผู้บังคับการกรมทหารสื่อสารที่ 1 ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน,ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก นายกเหล่ากาชาดจังหวัด,นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ นายพิริยะ ฉันทดิลก รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร,นายเอกพร จุ้ยสำราญ ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร ,นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทหาร ตำรวจ และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก


โดยในพิธี นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายความเคารพ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครพร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.จากทุกภาคส่วน ร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยพร้อมเพรียงกัน 3 ครั้ง ก่อนที่ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จากทุกภาคส่วน จะได้ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ปรับภูมิทัศน์รอบพุทธมณฑลจังหวัดสมุทรสาคร ด้วยการตกแต่งต้นไม้กิ่งไม้ให้สวยงาม การทาสีบริเวณสะพาน และบันได ที่จะขึ้นไปนมัสการองค์พระศรีสาครภูมิบาลประทานธรรมสุทัศน์ พระประธานประจำพุทธมณฑลจังหวัดสมุทรสาคร การตัดหญ้ารอบบริเวณ การจัดเก็บขยะมูลฝอยทั้งบนบกและในคูคลอง เป็นต้น


สำหรับ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 ตลอดจนยัง เพื่อให้ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จากทุกภาคส่วน ได้รู้รักสามัคคี มีจิตเป็นสาธารณะ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ส่วนร่วมกับสังคมและประเทศชาติ ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระองค์ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน

administrator

Related Articles