หอการค้าชวนชิมช๊อป งานเทศกาลกินกุ้งครั้งที่ 2 อร่อยสุดสุด @ สมุทรสาคร

หอการค้าชวนชิมช๊อป งานเทศกาลกินกุ้งครั้งที่ 2 อร่อยสุดสุด @ สมุทรสาคร
ช่วยแชร์

เมื่อเวลาประมาณ 15.00 น. ของวันที่ 20 สิงหาคม 2562 นายพิริยะ ฉันทดิลก รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เปิดการแถลงข่าว การจัดงาน “เทศกาลกินกุ้ง สมุทรสาคร” ครั้งที่ 2 ตอน อร่อย สุด …. สุด @ สมุทรสาคร โดยมีนางอำไพ หาญไกรวิไลย์ ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร, นายจิรศักดิ์ อ่วมอุไร ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ( สนง.สมุทรสงคราม) และ นายพยุง ภัทรกุลชัย เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ร่วมเวทีแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน และภาคส่วนราชการ ภาคเอกชนที่เข้าร่วมงานจำนวนมาก


นางอำไพ หาญไกรวิไลย์ ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวถึงแนวคิดในการจัดงานเทศกาลกินกุ้งสมุทรสาคร ครั้งที่ 2 ว่า ในปีที่ผ่านมาจังหวัดสมุทรสาคร และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาราคากุ้งตกต่ำจนเกินไป ซึ่งผลตอบรับจากการจัดงานในครั้งนั้น ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างสูง มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจมาเที่ยวงานเป็นจำนวนมาก โดยมีกระแสตอบรับที่ดีและเรียกร้องให้จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ดังนั้นจึงมีงานเทศกาลกินกุ้งครั้งที่ 2 นี้ ภายใต้ชื่อตอน “อร่อยสุดสุด@สมุทรสาคร” ซึ่งภายในงานจะมีเมนูกุ้งหลากหลายรายการ เมนูละ 59 บาท เท่านั้น อาทิ กุ้งเผา , น้ำพริกกุ้งสด,กุ้งชาววัง และขนมจีนน้ำยากุ้ง เป็นต้น รวมถึงมีการจำหน่ายกุ้งสดเป็น ๆ จากเกษตรกรฟาร์มกุ้งที่ได้มาตรฐาน GAP นอกจากนี้ยังจะได้พบกับสินค้าจากโรงงานอุตสาหกรรมจากผู้ผลิตโดยตรง ซึ่งเป็นสมาชิกหอการค้าฯ และสภาอุตสาหกรรมฯ มารวมตัวกันจำหน่ายโดยตรงสู่ผู้บริโภค รวมถึงสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดและพบกับกิจกรรมการแข่งขันภายในงาน พร้อมรับของรางวัลมากมาย เพื่อสร้างความสนุกสนานให้กับพี่น้องประชาชนที่มาร่วมงาน จึงขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมงานเทศกาลกินกุ้งสมุทรสาครครั้งที่ 2 นี้
ขณะที่นายพยุง ภัทรกุลชัย เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ได้กล่าวถึงคุณภาพของกุ้งขาวแวนาไม ที่มาจากฟาร์มเพาะเลี้ยงที่ได้มาตรฐาน GAP ซึ่งจะนำมาจำหน่ายในงานนี้ว่า การเพาะเลี้ยงกุ้งขาวในพื้นที่น้ำจืด หรือการเพาะเลี้ยงโดยใช้น้ำความเค็มต่ำนิยมเพาะเลี้ยงกุ้งแบบผสมผสาน โดยนิยมเลี้ยงผสมกับกุ้งก้ามกราม มีการเลี้ยงแบบเบาบาง ใช้ลูกพันธุ์ กุ้งขาวระหว่าง 30,000 – 80,000 ตัวต่อไร่ พื้นที่เพาะเลี้ยงส่วนใหญ่อยู่ในเขตชลประทาน ซึ่งมีน้ำเพียงพอ มีการตีน้ำเพื่อเติมอากาศน้อยกว่าการเลียงแบบหนาแน่น อีกทั้งปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติน้อยกว่า ในช่วงแล้งมีการปรับตัวโดยการหยุดเลี้ยงและพักบ่อเพื่อลดความเสี่ยง ด้านปัญหาน้ำท่วมจะพบในพื้นที่ลุ่มต่ำ ส่วนโรคกุ้งที่พบส่วนใหญ่เป็นโรคหัวเหลืองและขี้ขาว ขณะที่การจัดงานเทศกาลกินกุ้งนั้น ก็จะช่วยเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งได้คือ การเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่เกษตรกร


ด้านนายจิรศักดิ์ อ่วมอุไร ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ( สนง.สมุทรสงคราม) กล่าวเสริมเรื่องของการจัดงานเทศกาลกินกุ้ง กับการท่องเที่ยวแบบ One Day Trip กิน เที่ยว ช๊อป ครบจบใน 1 วันที่สมุทรสาครว่า ด้วยจังหวัดสมุทรสาคร หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “มหาชัย” เป็นจังหวัดเล็กๆ ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำท่าจีน ห่างจากทะเลเพียง 2 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 36 กิโลเมตร มีตลาดมหาชัยและตลาดทะเลไทย ให้มาจับจ่าย เลือกซื้ออาหารทะเลสด ๆ เป็น ๆ มีเส้นทางการเดินรถไฟจากมหาชัย ถึงวงเวียนใหญ่ ใช้เวลาไม่ถึง 1 ชั่วโมง ท่านก็จะได้อาหารทะเลสด ๆ กลับบ้าน หรือการเดินทางโดยรถยนต์ สามารถเดินทางมาท่องเที่ยวแบบ One Day Trip กิน เที่ยว ช๊อป ครบจบใน 1 วัน เริ่มจากสักการะศาลเจ้าพ่อพันท้ายนรสิงห์ ขับรถเรียบชายทะเลมาที่จุดชมวิวสะพานแดง ชมวิถีชีวิตชาวบ้าน การทำนาเกลือ เป็นต้น ซึ่งแม้จังหวัดสมุทรสาคร จะเป็นจังหวัดเล็กๆ มี 3 อำเภอ แต่ก็เป็นจังหวัดที่มีมนต์เสน่ห์แตกต่างกันไป เช่น อำเภอเมือง มีอาหารทะเลสด ๆ การทำนาเกลือที่ได้มีการนำเกลือมาพัฒนาต่อยอดสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร ส่วนที่อำเภอกระทุ่มแบน ก็มีการส่งเสริมการเขียนลวดลายลงบนเบญจรงค์ เป็นงานฝีมือเป็นที่ยอมรับทั่วโลก และอำเภอบ้านแพ้วกับวิถีชีวิตเกษตรกร การปลูกพืชผลไม้มีมะพร้าวน้ำหอมที่ได้รับการขึ้นทะเบียน GI เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้จังหวัดสมุทรสาคร ยังมีงานท่องเที่ยวประจำปี เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว และในปีนี้กับงานเทศกาลกินกุ้งสมุทรสาคร ครั้งที่ 2 ก็ได้จัดขึ้นมาอีกครั้งตามคำเรียกร้องของนักท่องเที่ยว ที่ภายในงานจะได้พบกับ ราคากุ้งและเมนูจากกุ้ง ในราคาที่ทุกท่านจับต้องได้ ถือเป็นงานที่ดึงวัตถุดิบหลักของจังหวัดมาส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดสมุทรสาครได้เป็นอย่างดี


นายพิริยะ ฉันทดิลก รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า การจัดงานเทศกาลกินกุ้งสมุทรสาคร ครั้งที่ 2 ตอน อร่อย สุด …. สุด @ สมุทรสาคร นี้เป็นความร่วมมือระหว่าง จังหวัดสมุทรสาคร , หอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร , YEC หอการค้าสมุทรสาคร , พาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร , เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้ง, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสมุทรสงครามและภาคเอกชนต่างๆ โดยงานเทศกาลกินกุ้งสมุทรสาคร ครั้งที่ 2 ถือได้ว่า เป็นงานเทศกาลที่น่าชื่นชมที่ผู้จัดได้ยกกุ้ง ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของจังหวัดสมุทรสาคร ขึ้นมาเป็นจุดสำคัญอีกครั้งเพื่อส่งเสริมสภาพเศรษฐกิจและการค้าภายในจังหวัดสมุทรสาคร อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยว ,กระจายรายได้ของจังหวัดสมุทรสาคร และเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ซึ่งภายในงานนักท่องเที่ยวจะได้พบกับความหลากหลายมากมาย ประกอบไปด้วย เมนูไฮไลท์ที่ทำมาจากกุ้ง บูธอาหารที่มีคุณภาพ 59 บาททุกเมนู ,กุ้งเป็น ๆ สด ๆ จากฟาร์ม , สินค้าราคาถูกหลากหลายจากโรงงานอุตสาหกรรม , สินค้าเกษตร สินค้า OTOP สินค้าที่ระลึก,ร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัด,คาราวานสินค้ามากมาย ทั้งนี้จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ และชื่นชอบในอาหารทะเลโดยเฉพาะกุ้ง ทั้งในและต่างจังหวัด เข้าร่วมงานเทศกาลกินกุ้งสมุทรสาคร ครั้งที่ 2 ในวันที่ 30 – 31 สิงหาคมและ 1-2 กันยายน 2562 ณ ตลาดทะเลไทย อ.เมืองสมุทรสาคร

administrator

Related Articles