ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาครจัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครตำรวจบ้าน เพื่อสร้างเครือข่ายในการป้องกันอาชญากรรม

ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาครจัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครตำรวจบ้าน เพื่อสร้างเครือข่ายในการป้องกันอาชญากรรม
ช่วยแชร์

เมื่อเวลา09.00น.ของวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ที่ห้องประชุมชั้น 3 ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร นายพิริยะ ฉันทดิลก รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครตำรวจบ้าน รุ่นที่1 โดยมี พล.ต.ต.สามารถ ศรีสิริวิบูลย์ชัย ผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร รองผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร ,ผกก.หัวหน้าสถานี ,รองผกก.,สารวัตร และ อาสาสมัครตำรวจบ้านในพื้นที่ภ.จว.สมุทรสาคร เข้าร่วม


โดยทางด้านพ.ต.อ.วรพล ยิ่งเจริญ รองผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร กล่าวว่าการจัดอบรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนให้เข้ามาร่วมกันปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการป้องกันปราบปราบอาชญากรรม ยาเสพติด และอุบัติภัยต่างๆ รวมทั้งการตรวจตราของตำรวจสายตรวจเพื่อสร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนให้ตระหนักความรับผิดชอบร่วมกันในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและปัญหายาเสพติดในชุมชน รวมถึงสามารถออกปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจได้อย่างถูกต้องเป็นแนวทางเดียวกันเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและปัญหายาเสพติดได้ทั่วถึง.

administrator

Related Articles