จากบทเรียน “มาเรียมโมเดล” สู่การเก็บขยะป่าชายเลน เฉลิมพระเกียรติฯ รักษาสัตว์ทะเล

จากบทเรียน “มาเรียมโมเดล” สู่การเก็บขยะป่าชายเลน เฉลิมพระเกียรติฯ รักษาสัตว์ทะเล
ช่วยแชร์

เมื่อเวลา 09.00 น. ของวันที่ 21 สิงหาคม 2562 นายพิริยะ ฉันทดิลก รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการเก็บขยะป่าชายเลน ของชมรมไทยก้าวหน้า ซึ่งได้จัดขึ้นที่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โดยมีนายเฉลิม มากจงดี ประธานชมรมรวมไทยก้าวหน้า และสมาชิกของชมรมฯ ตลอดจนจิตอาสาจากทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการเกือบ 100 คน โดยโครงการนี้ได้จัดขึ้นเพื่อให้เกิดการตระหนักในเรื่องของการทิ้งขยะและการเลิกใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม หันมาช่วยกันรักษาป่าชายเลน สภาพแวดล้อมและเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

โดยทั้งนี้หลังจากที่ประธานกล่าวเปิดโครงการเป็นที่เรียบร้อย ทุกคนก็นำอุปกรณ์ที่จัดเตรียมไว้ในการเก็บขยะเดินลงพื้นที่ป่าชายเลน ซึ่งตรงนี้มีป่าชายเลนค่อนข้างหนาแน่น มีทางเดินลงไปชมป่าชายเลน แต่น้ำทะเลสามารถท่วมถึง ซึ่งในเวลาน้ำลงขยะจากทะเลโดยเฉพาะขยะพลาสติกที่ถูกพัดเข้ามา ก็จะติดกับรากไม้ในป่าชายเลนเป็นจำนวนมาก และเมื่อน้ำขึ้นขยะเหล่านี้ส่วนหนึ่งก็จะถูกพัดออกไปในทะเลได้อีก ดังนั้นตลอดแนวป่าชายเลนก็จะมีเศษขยะ ถุงพลาสติกลอยมาติดกับรากของกิ่งไม้เป็นจำนวนมาก แม้พื้นที่ตรงนี้จะมีการจัดโครงการเก็บขยะกันอยู่หลายครั้งจากหลายๆหน่วยงาน แต่ก็ยังมีขยะให้เห็นเป็นจำนวนมาก ซึ่งสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า ขยะในทะเลเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับในขณะนี้มีการสร้างความตระหนักเรื่องของการไม่ทิ้งขยะลงในทะเล และแม่น้ำลำคลอง เพราะขยะโดยเฉพาะพลาสติกที่ลอยอยู่ในทะเลนั้น จะนำมาซึ่งการสูญเสียทรัพยากรสัตว์น้ำที่สำคัญของไทยได้ อย่างเช่น น้องมาเรียม ที่ตายลงเพราะการกินพลาสติกเข้าไป จนนำไปสู่การถอดบทเรียนและจัดทำ “มาเรียมโมเดล” เพื่อสร้างความตื่นตัวให้กับคนไทยทั้งประเทศ ในการลด ละ เลิก ใช้พลาสติกและกล่องโฟม อย่างจริงจัง

สำหรับในบริเวณอ่าวตัว ก ตอนบน ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับจังหวัดสมุทรสาครนั้น แม้จะไม่มีพะยูนสัตว์ทะเลหายาก แต่ก็มีสัตว์ทะเลสำคัญมากอย่างเช่น โลมา และ วาฬบรูด้า ที่ว่ายน้ำเข้ามาหากินอ่าวไทยตอนบน ซึ่งก็มีหลายครั้งที่พบโลมา หรือวาฬตายลง สาเหตุก็มาทั้งจากเครื่องมือทำการประมง และการกินถุงพลาสติกเข้าไป ดังนั้นเพื่อไม่ให้สัตว์เหล่านี้สูญพันธุ์ หรือสูญหายตายจากไป จึงต้องมีการรณรงค์กันอย่างจริงจังและช่วยกันอย่างจริงใจ ในการลดใช้ถุงพลาสติก และกล่องโฟม รวมถึงไม่ทิ้งถุงพลาสติกและกล่องโฟมลงในแม่น้ำ ลำคลอง และทะเลไทย


นางสาวไลลา สาและ อายุ 49 ปี จิตอาสาที่เดินทางมาจากจังหวัดยะลา เพื่อมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ก็บอกว่า ตนเองรู้สึกดีใจที่ได้เข้าร่วมในกิจกรรม เพราะป่าชายเลนนั้นมีความสำคัญต่อสัตว์ทะเลเป็นอย่างมาก ตนเองอยากจะมาช่วยรณรงค์ในการเก็บขยะป่าชายเลน เพราะทุกวันนี้ปัญหาขยะพิษในทะเลนั้น ได้ส่งผลต่อสัตว์ทะเลเป็นอย่างมาก ดังนั้นถ้าทุกคนช่วยกันด้วยการไม่สร้างขยะเพิ่มก็จะทำให้ธรรมชาติอยู่ได้อย่างสวยงาม ประกอบทุกวันนี้จะมีข่าวที่มีสัตว์ทะเลกินพลาสติกเข้าไปแล้วตายลงอย่างเช่น น้องมาเรียมนั้น ก็ทำให้รู้สึกหดหู่ใจว่า ทำไมเรื่องแค่นี้ก็ไม่ใช่เรื่องยากที่ทุกคนจะช่วยกันดูแล แค่อย่าทิ้งขยะลงทะเล ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วที่จะทำให้มนุษย์ และสัตว์โลกอยู่คู่กับธรรมชาติ ได้อย่างยั่งยืนตลอดไป

administrator

Related Articles