สมุทรสาครพัฒนาเมือง จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

สมุทรสาครพัฒนาเมือง จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ช่วยแชร์

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. ที่บริเวณริมเขื่อน วัดแหลมสุวรรณาราม ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีปลูกป่าชายเลนเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา โดยมีนายสุวันชัย แสงสุขเอี่ยม รองประธานกรรมการ บริษัท สมุทรสาครพัฒนาเมือง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน กลุ่มพลังสตรีท่าฉลอม คณะครูนักเรียน ภาคเอกชน และประชาชนในตำบลท่าฉลอม เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเป็นจำนวนมาก ซึ่งได้ร่วมกันปลูกต้นโกรงกราง ต้นลำพู และแสม รวม 300 ต้น เพื่อเพิ่มพื้นป่าชายเลน ป้องกันการกัดเซาะของตลิ่ง และเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนให้กับมาอุดสมบูรณ์ ต่อไป


นายสุวันชัย แสงสุขเอี่ยม รองประธานกรรมการ บริษัท สมุทรสาครพัฒนาเมือง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด กล่าวว่า บริษัท สมุทรสาครพัฒนาเมือง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ได้ดําเนินกิจการในลักษณะวิสาหกิจเพื่อสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดสมุทรสาครในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “สมุทรสาครพัฒนาเมือง” จึงร่วมกับ ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมกันจัดกิจกรรม ปลูกป่าชายเลน ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวโรกาสที่พระองค์ทรงมีพระชนมพรรษา 87 พรรษา


สำหรับ วัดแหลมสุวรรณาราม ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เป็นวัดเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 มีโบสถ์มหาอุตม์ สร้างจากไม้ลวดลายโบราณที่สวยงาม นอกจากนี้มีสมเด็จองค์พระปฐม พระพุทธรูปองค์ใหญ่สูงสง่าและทรงเครื่องงดงามดุจดั่งกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ เป็นหนึ่งในสถานที่เป้าหมายที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีภูมิทัศน์สวยงามและมีสิ่งแวดล้อมที่ดีตามโครงการดังกล่าว รวมทั้งในปีนี้ โครงการปลูกป่าชายเลนของชุมชนท่าฉลอมได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 6 โครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจาก “กองทุนโลเคิล อไลค์ สนับสนุน ชุมชน” ซึ่งเป็นโครงการปลูกป่าชายเลนในพื้นที่ต่อเนื่องจากริมเขื่อน สถานีรถไฟบ้านแหลมที่ได้ปลูกไปเมื่อปีที่แล้ว

administrator

Related Articles