เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรกจัดโครงการ พัฒนาศักยภาพ เครือข่ายแกนนำด้านสุขภาพ

เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรกจัดโครงการ พัฒนาศักยภาพ เครือข่ายแกนนำด้านสุขภาพ
ช่วยแชร์

ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก ม.1 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร นายเรียน หงษ์คูนายกเทศมนตรีตำบลบางหญ้าแพรกเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พัฒนาศักยภาพ เครือข่ายแกนนำด้านสุขภาพ โดยมีนายเกษม สุขใจ ปลัดเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก พร้อมคณะผู้บริหารสมาชิกสภา ข้าราชการเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก และเครือข่ายแกนนำสุขภาพช่วยงานสาธารณสุขตำบลบางหญ้าแพรกเข้าร่วมจำนวน 100 คน


สำหรับการจัดการอบรมในครั้งนี้เพื่อให้อาสาสมัครที่ช่วยงานทางด้านสาธารณสุข ได้มีความรู้พื้นฐานทางด้านสาธารณสุขในเรื่องการใช้เครื่องมือแพทย์ และ การเรียนรู้เรื่องโรคทั่วไป รวมทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายในพื้นที่ ตลอดจนเพื่อศึกษาดูงานการบริหารจัดการสุนัขจรจัด ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่าวน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ และจะได้นำความรู้ไปปฏิบัติเพื่อปรับเปลี่ยนในการปฏิบัติงานและร่วมกันดูแลสุขภาพของคนในชุมชนตำบลบางหญ้าแพรกให้มีสุขภาพดีต่อไป.

administrator

Related Articles