รพ.สมุทรสาครลุยเปิดตัวพรรคพลังประชาทัณฑ์ (ยุง) เชื่อลุง…ยุงไม่กัด ชู 3 นโยบาย ขจัดภัยไข้เลือดออก

รพ.สมุทรสาครลุยเปิดตัวพรรคพลังประชาทัณฑ์ (ยุง) เชื่อลุง…ยุงไม่กัด ชู 3 นโยบาย ขจัดภัยไข้เลือดออก
ช่วยแชร์

เมื่อเวลาประมาณ 14.00 น. ของวันที่ 06 กันยายน 2562 ที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร ได้มีการเปิดตัวพรรคใหม่ เดินหน้าทำลายอาชญากรไข้เลือดออก โดยการนำของทีมแพทย์ พยาบาล และ อสม.โรงพยาบาลสมุทรสาคร ภายใต้ชื่อพรรค “พลังประชาทัณฑ์ (ยุง)” ภายใต้สโลแกน “เชื่อลุง …ยุงไม่กัด” มีนายแพทย์ธนพัฒน์ พวงเพชร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร เป็นหัวหน้าพรรคพลังประชาทัณฑ์ (ยุง) และ นายแพทย์ศุภศรัณย์ ศุภพัฒนพงศ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญฯ เป็นรองหัวหน้าพรรคฯ นอกจากนี้ก็ยังมีนายอำเภอเมืองสมุทรสาคร ปลัดเทศบาลนครสมุทรสาคร ปลัดเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก และ สาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรสาคร ได้ร่วมกันขึ้นรถกระจายเสียง แถลงนโยบายของพรรคฯ และมาตรการสำคัญในการกำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อขจัดอาชญากรร้ายที่เป็นพาหะของไข้เลือดออกให้หมดสิ้นไปจากจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมกับขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนฯ ให้หันมาใส่ใจและช่วยกันดำเนินการฯ ตามมาตรการดังกล่าวอย่างจริงจัง เพื่อความปลอดภัยในชีวิตของทุกคนที่อาจจะถูกยุงลายกัดจนเป็นไข้เลือดออก คร่าชีวิตได้ตลอดเวลา ส่วนนโยบายหลักของพรรคนี้มีด้วยกันทั้งหมด 3 ด้านในการจูงใจประชาชนให้เชื่อมั่นและปฏิบัติตามคือ 1.ฆ่าตัดตอน วงจรชีวิตยุงลายให้สิ้นซาก,2.ยุงลายไม่เคยเสียภาษี เพราะฉะนั้นก็อยู่ในประเทศไทยไม่ได้ และ 3.ปิดบัญชีอาชญากรโรคร้าย ยุคยุงครองเมืองให้หมดไป


นายแพทย์ธนพัฒน์ พวงเพชร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชาทัณฑ์ (ยุง) ได้กล่าวว่า เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์โรคไข้เลือดออกของจังหวัดสมุทรสาครยังถือว่าอยู่ในขั้นรุนแรงติด 1 ใน 10 ของประเทศ โดยจากสถิติในแต่ละวันมีประชาชนมาเข้ารับการตรวจรักษาด้วยโรคไข้เลือดออก 5 – 10 ราย ดังนั้นทางโรงพยาบาลฯ จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น ภายใต้สโลแกน “เชื่อลุง …ยุงไม่กัด” เพื่อต้องการรณรงค์ให้ประชาชนหันมาใส่ใจในการป้องกันโรคไข้เลือดออกและช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกให้หมดสิ้นไปจากจังหวัดสมุทรสาคร โดยใช้แรงกระตุ้นความสนใจของพี่น้องประชาชนด้วยบรรยากาศคล้ายกับการหาเสียงเลือกตั้ง มาหาเสียงรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนหันมาร่วมมือกันกำจัดภัยไข้เลือดออก ซึ่งนอกจากจะมีการขึ้นรถหาเสียงไปยังชุมชนที่มีการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกรุนแรงที่สุดในจังหวัด อย่างเช่น พื้นที่ในเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร และชุมชนวัดโกรกกรากในแล้ว ก็ยังมีการเปิดแถลงการณ์นโยบายพรรคพลังประชาทัณฑ์ (ยุง) ด้วย เพื่อให้ประชาชนเข้าใจถึงหลักการและเหตุผลสำคัญที่ต้องร่วมมือกันอย่างจริงจังในการกำจัดลูกน้ำยุงลายคือ ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา มีกระบวนการทำงานที่บุคลากรของหน่วยงานสาธารณสุขและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพยายามทำเพื่อส่งเสริมป้องกันโรคที่เกิดจากยุงลายมากมายให้กับประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่ส่งผลให้ประชาชนปลอดภัยจากโรคที่เกิดจากยุงได้อย่างยั่งยืน ตรงกันข้ามการทำงานในระบบนี้ กลับทำให้ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจในการพึ่งพาตนเองที่ถูกต้อง จนทำให้สถานการณ์การของโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนย่าแพร่ระบาดมากขึ้นในพื้นที่ แต่ทั้งนี้ทางโรงพยาบาลสมุทรสาครก็เชื่อมั่นว่าประชาชนมีศักยภาพมากพอ ที่จะช่วยกันป้องกันโรคที่เกิดจากยุงได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมุ่งเน้นให้เกิดจุดยืนในการสืบทอดอำนาจการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายอย่างต่อเนื่องในบ้านของตนเองเป็นประจำสม่ำเสมอ ด้วยหลักแห่งการป้องกันโรคที่เกิดจากยุง 3 ประการ คือ ประการแรก เก็บบ้านให้สะอาด ลมพัดปลอดโปร่ง โล่งสบาย แสงแดดส่องถึง ประการที่สอง เก็บขยะต่างๆที่อยู่บริเวณบ้านไม่ให้เป็นแหล่งน้ำขัง และ ประการสุดท้ายคือเก็บน้ำให้มิดชิด โดยทางพรรคพลังประชาทัณฑ์ (ยุง) รับประกันว่า หากประชาชนปฏิบัติตามหลักดังกล่าว ก็จะปลอดภัยจากโรคที่เกิดจากยุงลายแน่นอน โดยพรรคพลังประชาทัณฑ์ (ยุง) เห็นว่า ถึงเวลาแล้วที่เราทุกคนจำเป็นจะต้องแก้ไขสถานการณ์การระบาดของโรคที่เกิดจากยุงลายในบ้านเกิดของเรา เราจะควบคุมไม่ให้ยุงลายอยู่เหนือพวกเรา เราจะไม่ตกเป็นเหยื่อของโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนย่าอีก ต่อไป เราจะกวาดล้างกันทั้งเมือง เพื่อลดการสูญเสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออก

administrator

Related Articles