ชาวไทยรามัญสืบสานประเพณีตักบาตรน้ำผึ้งแบบโบราณ หนึ่งเดียวในสมุทรสาคร

ชาวไทยรามัญสืบสานประเพณีตักบาตรน้ำผึ้งแบบโบราณ หนึ่งเดียวในสมุทรสาคร
ช่วยแชร์

เมื่อเวลา 11.30 น. ของวันที่ 13 กันยายน 2562 นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดงานสืบสานประเพณีตักบาตรน้ำผึ้ง (ชาวไทยรามัญ) ประจำปี 2562 ที่วัดคลองครุ ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ซึ่งนับเป็นงานประเพณีของชาวไทยเชื้อสายรามัญในพื้นที่ตำบลท่าทราย ของอำเภอเมืองสมุทรสาคร ที่จัดสืบสานมาอย่างยาวนานและคงไว้เพียงแห่งเดียวในจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายสิริบูรณ์ ทองบางเกาะ นายก อบต.ท่าทราย เป็นประธานจัดงาน ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ก็ได้ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการด้วยการตักน้ำผึ้งใส่ในโถแก้วที่วางอยู่เบื้องหน้าพระสิวลี ก่อนที่จะตักใส่บาตรของพระภิกษุสงฆ์ เป็นการทำตามประเพณีที่สืบทอดปฏิบัติกันมา ซึ่งในปีนี้ก็มีทั้งนายอำเภอเมืองสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นและลูกหลานชาวไทยเชื้อสายรามัญ แต่งกายด้วยชุดไทยรามัญประจำพื้นถิ่น มีสีสันสวยงาม มาร่วมงานกันอย่างเนืองแน่น

นายสิริบูรณ์ ทองบางเกาะ นายก อบต.ท่าทราย กล่าวว่า ประเพณีตักบาตรน้ำผึ้งที่วัดคลองครุนี้ ได้จัดขึ้นมาอย่างยาวนานแล้ว ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนในตำบลท่าทรายได้เกิดความตระหนักในความสำคัญของวัฒนธรรมประเพณีตักบาตรน้ำผึ้ง เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีชาวตำบลท่าทราย เพื่อเผยแพร่ประเพณีตักบาตรน้ำผึ้งให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เพื่อสร้างจิตสำนึกของประชาชนให้เกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่น และเพื่อให้ประชานได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เสริมสร้างความสามัคคีปรองดองกัน ส่วนน้ำผึ้งที่ได้จากการตักบาตรในครั้งนี้ ก็จะให้พระภิกษุสงฆ์ของวัดคลองครุได้นำไปเป็นส่วนประกอบของการทำยารักษาโรค และอีกส่วนหนึ่งก็จะได้แบ่งให้พุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาได้เปลี่ยนกลับไปเพื่อใช้บำรุงรักษาร่างกาย


นอกจากนี้ภายในงานยังได้มีกิจกรรมต่างๆ อย่างหลากหลายด้วย เช่น การกวนกาละแมรามัญ การทำแกงมะตาด การเย็บสไบมอญ การทำแกงลูกโยน และการทำขนมหวาน เป็นต้น ซึ่งการจัดงานสืบสานประเพณีตักบาตรน้ำผึ้ง ประจำปี 2562 ที่วัดคลองครุนี้ ไม่ใช่แค่การสืบสานประเพณีที่สำคัญหนึ่งเดียวในจังหวัดสมุทรสาครให้คงอยู่สืบไปเท่านั้น แต่ยังเป็นการสอนให้คนไทยรามัญและบุคคลภายนอกได้เห็นศิลปวัฒนธรรม อาหารคาว – หวาน ของชาวไทยรามัญอีกด้วย.

administrator

Related Articles