เทศบาลนครสมุทรสาครร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนจัดงานไหว้เจ้า9ศาล เทศกาลกินเจสมุทรสาคร

เทศบาลนครสมุทรสาครร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนจัดงานไหว้เจ้า9ศาล เทศกาลกินเจสมุทรสาคร
ช่วยแชร์

ที่โรงเจมูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนายชิงชัย บุญประคอง ปลัดเทศบาลนครสมุทรสาคร ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศบาลนครสมุทรสาคร นางทนาดา วิจักขณะ รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสมุทรสงคราม นายชวลิต วัฒนชัย ผู้แทนศาลเจ้า 9 ศาล เภสัชกรหญิงอรุณศรี บุญมาศิริ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร และ นายปัญญเดช จันทร์ศิริยานันท์ ประธานชมรมผู้ประกอบการอาหารเจร่วมแถลงข่าว งาน “ไหว้เจ้า 9 ศาลเทศกาลกินเจสมุทรสาคร ประจำปี 2562 โดยมี ผู้แทนส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมแถลงข่าวเป็นจำนวนมาก


นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า ประเพณีการถือศีลกินเจของจังหวัดสมุทรสาครเป็นวัฒนธรรมที่ได้สืบทอดปฏิบัติกันมาเป็นเวลายาวนาน และกลายเป็นประเพณีสำคัญอย่างหนึ่งของจังหวัดสมุทรสาคร โดยได้เริ่มผนวกรวมการเชิญชวนประชาชนให้มาเยี่ยมชมสักการะศาลเจ้าจำนวน9แห่ง ซึ่งตั้งอยู่สองฝั่งลำน้ำท่าจีน (ฝั่งท่าฉลอมและฝั่งมหาชัย) และในปี2562 เป็นนิมิตหมายอันดีที่ชาวสมุทรสาครและชาวไทยทุกคนจะได้ร่วมกันตั้งจิตอธิษฐานสืบสานงานบุญใหญ่ โดยจุดเด่นของงานไหว้เจ้า 9 ศาลเทศกาลกินเจสมุทรสาครนั้น อยู่ที่การรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีของศาลเจ้าต่างๆ พิธีกรรมโบราณซึ่ง หาชมได้ยากในปัจจุบัน และมีรถพาไปสักการะในวันเดียวไหว้ได้ครบทั้ง 9 ศาล โดยกิจกรรมภายในงานจะมีนิทรรศการความเป็นมาของประเพณีถือศีลกินเจ,การตรวจสุขภาพ นิทรรศการอาหารปลอดภัย และคัดกรองโรคเบื้องต้นผู้มาร่วมงานและจุดเด่นอีกอย่างคือการออกร้านขายอาหารเจมากกว่า 50 ร้าน รวมทั้งประชาชนผู้มาร่วมงานบุญที่ไหว้เจ้าครบ9ศาลจะได้รับเหรียญมงคล อีกด้วย


สำหรับการจัดงาน “ไหว้เจ้า 9 ศาลเทศกาลกินเจสมุทรสาครประจำปี 2562 จะมีขึ้นในวันที่ 28 กันยายน2562- 7 ตุลาคม 2562 ถือเป็นเทศกาลแห่งการ อิ่มบุญ อิ่มใจ และอิ่มกายแล้วยังเป็นการบำเพ็ญมหาทานครั้งใหญ่ จึงขอเชิญทุกท่านมาเยี่ยมชมไหว้เจ้า 9 ศาลและร่วมกันรับประทานอาหารเจกว่า 50 ร้านค้าที่มีการควบคุมคุณภาพความสะอาดและความปลอดภัย โดยพิธีเปิดงานจะมีขึ้นในวันที่ 28 กันยายน 2562 ณ บริเวณอาคารหลังคาโค้งข้างศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร../

administrator

Related Articles