ประธานคณะที่ปรึกษา รมว.สธ. เปิดศูนย์โรคหัวใจ รพ.สมุทรสาคร

ประธานคณะที่ปรึกษา รมว.สธ. เปิดศูนย์โรคหัวใจ รพ.สมุทรสาคร
ช่วยแชร์

นายแพทย์หม่อมหลวงสมชาย จักรพันธุ์ ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเป็นศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลสมุทรสาคร ณ บริเวณศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลสมุทรสาคร โดยมีนายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายแพทย์โมลี วนิชสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร ภาคราชการ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วม
นายแพทย์โมลี วนิชสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร กล่าวว่า จากสถิติจังหวัดสมุทรสาครมีผู้ป่วยเกี่ยวกับโรคหัวใจติด 1 ใน 5 ของประเทศ เพราะเป็นจังหวัดที่ทำงานหนัก อาหารที่อุดมสมบูรณ์ คนออกกำลังกายน้อย ประชาชนจึงมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเกี่ยวกับโรคหัวใจสูง การสร้างศูนย์โรคหัวใจจึงมีความจำเป็นมากในการช่วยชีวิต ยื้อชีวิต ของคนไว้ ต้องใช้งบประมาณกว่า 60 ล้านบาท ในการตกแต่ง จัดซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวกับการรักษาโรคหัวใจ โดยโรคหัวใจถือเป็นภัยเงียบที่รุนแรงสูงถ้าไม่รักษาให้ทันภายใน 5 – 10 นาที คนไข้อาจจะถึงแก่ชีวิตได้


สำหรับศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลสมุทรสาคร ตั้งอยู่ที่ตึกศูนย์โรคหัวใจชั้น 2 ภายในศูนย์โรคหัวใจประกอบด้วยหน่วยงาน 3 ส่วน ได้แก่ หอผู้ป่วยวิกฤตหัวใจ,ห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ และศูนย์ประสานงาน/ผู้ป่วยนอกศูนย์โรคหัวใจ ซึ่งห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด สามารถดำเนินการขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูนและ/หรือขดลวดค้ำยันหลอดเลือดหัวใจ การใส่เครื่องพยุงการทำงานของหัวใจ การฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจ การฝังเครื่องช็อตไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ การใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจชั่วคราว การฉีดสีเพื่อดูหลอดเลือดไต การฉีดสีของหลอดเลือดส่วนปลาย การขยายหลอดเลือดด้วยบอลลูนและ/ หรือขดลวดค้ำยันหลอดเลือด การรักษาโรคลิ้นหัวใจตีบโดยการใช้บอลลูน การปิดรูรั่วผนังกั้นหัวใจ และการผ่าตัดศัลยกรรมบายพาสหลอดเลือดหัวใจและลิ้นหัวใจ ส่วนหอผู้ป่วยวิกฤตหัวใจ ให้บริการผู้ป่วยจำนวน 10 เตียง โดยให้การดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจตั้งแต่การป้องกัน การวินิจฉัย การรักษาตลอดจนถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคหัวใจ (อายุรแพทย์หัวใจ, ศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก) พร้อมเครื่องมือและเทคโนโลยีทันสมัยมีประสิทธิภาพ มีหอผู้ป่วยวิกฤตหัวใจและทีมพยาบาลที่ได้รับการฝึกอบรมเฉพาะทางในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ สามารถเปิดให้บริการผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกสิทธิการรักษาของผู้ป่วยในเขตสุขภาพที่ 5 และจังหวัดใกล้เคียง ทั้งนี้หากผู้ที่สนใจจะร่วมบริจาคเพื่อสร้างกุศลครั้งใหญ่ สร้างศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลสมุทรสาคร บริจาคได้ที่ “มูลนิธิการกุศลโรงพยาบาลสมุทรสาคร (กองทุนพัฒนาบริการ)” ติดต่อสอบถามได้ที่ 034 – 427099 -104 “หนึ่งชีวิตรอดได้ด้วยน้ำใจคุณ”

administrator

Related Articles