สมุทรสาครจัดงาน “ไม้พันธุ์ดีสมุทรสาคร 2019”

สมุทรสาครจัดงาน “ไม้พันธุ์ดีสมุทรสาคร 2019”
ช่วยแชร์

วันนี้ (18 กันยายน 2562) เวลา 16.00 น. ที่ลานอเนกประสงค์ศูนย์การเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดงาน ไม้พันธุ์ดีสมุทรสาคร 2019 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และ เกษตรกรชาวสวนกล้วยไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ผล พืชผัก และมะพร้าวน้ำหอม เข้าร่วมงาน นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า จังหวัดสมุทรสาคร เป็นเมืองเกษตรกรรม ที่เกษตรกรมีรายได้หลักจากการประกอบอาชีพทำสวนผลไม้ พืชผัก และไม้ดอกไม้ประดับเป็นหลัก โดยมีผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ มะพร้าวน้ำหอม ลำไย มะนาว ฝรั่ง มะม่วง กล้วยไม้ และไม้ดอกไม้ประดับ นอกจากนี้ เกษตรกรยังมีศักยภาพในการผลิตไม้พันธุ์ดีที่มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ ผู้ซื้อมีความเชื่อมั่นในคุณภาพของพันธุ์ไม้ที่มีแหล่งผลิตมาจากจังหวัดสมุทรสาคร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พันธุ์มะพร้าวน้ำหอม พันธุ์มะนาวแป้น จากอำเภอบ้านแพ้ว พันธุ์กล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับจากอำเภอกระทุ่มแบน และพันธุ์ฝรั่งจากอำเภอเมืองสมุทรสาคร สำหรับ การจัดงาน“ไม้พันธุ์ดีสมุทรสาคร 2019” จะจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 22 กันยายน 2562 ที่ลานอเนกประสงค์ศูนย์การเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ภายในงานมีการจำหน่ายพืชผลทางการเกษตร การจำหน่ายพันธุ์ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับ กล้วยไม้สวยงามสายพันธุ์ การจำหน่ายต้นมะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้ว ซึ่งสินค้าที่ขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI ของจังหวัดสมุทรสาคร แปลงสาธิตการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ และสินค้าเกษตรอื่น ๆ รวมทั้งการจัดสวนผสมผสานระหว่างกล้วยไม้กับไม้ผล เป็นต้น การจัดงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ไม้พันธุ์ดีของจังหวัดสมุทรสาคร เพิ่มช่องทางการตลาดในการจำหน่ายพันธุ์ไม้ผล กล้วยไม้ และไม้ดอกไม้ประดับให้แก่เกษตรกร เพิ่มเครือข่ายทางการตลาดโดยผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อพันธุ์ไม้ต่างๆ ที่มีคุณภาพจากเกษตรกรแหล่งพืชพันธุ์ที่น่าเชื่อถือ และส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น จึงขอเชิญชวนผู้สนใจและพี่น้องเกษตรกรเที่ยวชมงาน “ไม้พันธุ์ดีสมุทรสาคร 2019” สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาครโทร 034-426-995 และ 034-820-138 …..///

administrator

Related Articles