กระทรวงแรงงาน จับมือสถานประกอบการ จัดทีมแพทย์ตรวจสุขภาพผู้ประกันตน

กระทรวงแรงงาน จับมือสถานประกอบการ จัดทีมแพทย์ตรวจสุขภาพผู้ประกันตน
ช่วยแชร์

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ พลโท นันทเดช เมฆสวัสดิ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการตรวจสุขภาพให้ผู้ประกันตนในสถานประกอบการ ณ บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) ถนนพระราม 2 ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โดยมี นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวต้อนรับ นางสาวอนุสรี ทับสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรครวมพลังประชาชาติไทย พร้อมด้วย นายกันต์กวี ทับสุวรรณ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย โดยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและคณะ ได้เยี่ยมชมการตรวจสุขภาพให้ผู้ประกันตนของโรงพยาบาลมหาชัย 3 เยี่ยมชมการให้การประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานกระทรวงแรงงานและพบกับผู้สูงอายุที่ทำงานในบริษัท เยี่ยมชมนักศึกษาทวิภาคีที่มาฝึกงานที่บริษัท พบผู้พิการที่ทำงานอยู่ในบริษัท เยี่ยมชมการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างไฟฟ้าในอาคาร และเยี่ยมชมจุดจำหน่ายสินค้าของผู้พิการ โอกาสนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงานทั้ง 5 หน่วยงานมาร่วมออกบูธและจัดแสดงนิทรรศการตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานอีกด้วย


สำหรับสถานการณ์ด้านแรงงานของจังหวัดสมุทรสาคร จากข้อมูลของสำนักงานสถิติจังหวัด พบว่าปัจจุบันมีประชากร 577,964 คน มีแรงงานแฝงและไม่มีชื่อในทะเบียนราษฎร์ 881,097 คน เป็นผู้ที่ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน 167,853 คน อยู่ในกำลังแรงงาน 713,244 คน เป็นผู้มีงานทำ 707,548 คน เป็นผู้ว่างงาน 5,696 คน มีนายจ้างสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนไว้กับสำนักงานประกันสังคมสมุทรสาคร 11,304 แห่ง ผู้ประกันตน 538,919 คน มาตรา 33 จำนวน 460,592 คน มาตรา 39 จำนวน 35,682 คน มาตรา 40 จำนวน 42,645 คน มีแรงงานต่างด้าว 167,761 คน ในสถานประกอบการ 4,659 แห่ง มีผู้ประกันตนที่ประสบอันตรายจากการทำงานขอเบิกเงินทดแทนในปี 2560 จำนวน 5,460 คน ปี 2561 จำนวน 5,847 คน และปี 2562 จำนวน 4,365 คน


พล.ท.นันทเดชฯ กล่าวต่อว่า กระทรวงแรงงานได้กำหนดเป็นนโยบายให้สำนักงานประกันสังคมดำเนินการตรวจสุขภาพให้ผู้ประกันตนในสถานประกอบการเชิงรุกและได้มีข้อสั่งการการขับเคลื่อนภารกิจเรื่องการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่ผู้ประกันตนและต้องลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการตรวจสุขภาพประจำปีของผู้ประกันตนจะเป็นการเจาะเลือด ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต ตรวจวัดสายตาเบื้องต้น เอกซเรย์ทรวงอก เก็บปัสสาวะ อุจจาระ และตรวจภายในสำหรับสุภาพสตรี ซึ่งจะทำให้ทราบว่า ผู้ประกันตนมีภาวะเสี่ยงในการเกิดโรค NCD หรือไม่ ทั้งนี้ จากข้อมูลพบว่า ปัญหาที่เกิดกับผู้ใช้แรงงานมีอยู่ 2 ประเด็น คือ การเจ็บป่วยและความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งจากการป่วยเป็นโรค NCD ทำให้ผู้ประกันตนมีภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง ไตเสื่อม หัวใจ เป็นต้น ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นมาตรการส่งเสริมสุขภาพที่จะทำให้ผู้ประกันตนทราบว่าขณะนี้สุขภาพตนเองเป็นอย่างไรเพื่อให้ผู้ประกันตนเจ็บป่วยลดลง รวมถึงค่าบริการทางการแพทย์ที่ลดลงอีกด้วย


สำหรับบริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) เป็นสถานประกอบการเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กระจายและส่งจ่ายไฟฟ้า สวิตซ์บอร์ดไฟฟ้า ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบบริหารจัดการพลังงาน รวมถึงบริการหลังการขายและบริการวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันมีพนักงานทั้งหมด 1,127 คน


ด้านนางสาวอนุสรี ทับสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรครวมพลังประชาชาติไทย ได้เปิดเผยว่า ในฐานะเจ้าของพื้นที่ที่เป็นโฆษกกรรมาธิการแรงงานด้านนิติบัญญัติได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานด้านสุขภาพอนามัยของคนทำงานในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งถือว่าเป็นจังหวัดที่มีโรงงานเป็นจำนวนมาก โอกาสที่จะได้ผลกระทบด้านสุขภาพจึงมีมากกว่าจังหวัดอื่น ๆ ขณะเดียวกันจึงมีความสนใจที่จะเข้ามาติดตามการทำงานด้านการดูแลสุขภาพตามมาตรฐานของกระทรวงแรงงานต่อไป

administrator

Related Articles