บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
ช่วยแชร์

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
เยี่ยมชมโรงงานต้นแบบการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร
บริษัท สมุทรสาคร เนเชอรัล คลีนเอนเนอร์จี จำกัด

วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 11.00 น. คณะผู้บริหารและตัวแทนจากบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)ได้เข้าเยี่ยมชมขั้นตอนการดำเนินงานของ บริษัท สมุทรสาคร เนเชอรัล คลีนเอนเนอร์จี จำกัด หมู่ที่ 3 ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ในฐานะที่เป็นโรงงานต้นแบบในการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการร่วมเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจในการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ที่ให้ความสำคัญกับการนำวัตถุดิบต่างๆหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ในลักษณะของ Reuse & Recycle เพื่อแก้วิกฤติขยะพลาสติกที่คุกคามความอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตในทะเลและกำลังย้อนกลับมาส่งผลต่อมนุษย์เอง โดยเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียน(Circular Economy)ได้รับการชูโรงว่าจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้มนุษยชาติบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการแก้ปัญหาทรัพยากรขาดแคลนและขยะล้นโลกไปด้วยในคราวเดียวกัน

 

administrator

Related Articles