[ กรรมการตัดสินเผยเหตุผลที่เลือกภาพนี่ เป็น “สุดๆ…สมุทรสาคร”

[ กรรมการตัดสินเผยเหตุผลที่เลือกภาพนี่ เป็น “สุดๆ…สมุทรสาคร”
ช่วยแชร์

นายณัฐวุฒิ เอกจิโรภาส นายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวถึงเหตุผลที่คณะกรรมการทั้ง 5 ท่าน ได้ตัดสินให้ภายถ่ายที่ชื่อว่า “ยาวที่สุด” ของนายดิลก ตามใจเพื่อน เป็นภาพที่ชนะการประกวดครั้งนี้ เพราะเป็นภาพที่สื่อถึงสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของสมุทรสาครคือมะพร้าวน้ำหอม เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวออกมาในเชิงบวกไม่ดูเศร้าหมอง ภาพดูแล้วบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ ของจังหวัดสมุทรสาคร

ซึ่งกรรมการตัดสินรางวัลในครั้งนี้คือ
1. คุณวรนันทน์ ชัชวาลทิพากร ศิลปินแห่งชาติปี 2552 สาขาทัศนศิลป์ ภาพถ่าย
2. คุณสงคราม โพธิ์วิไล ผู้ทรงคุณวุฒิทางการถ่ายภาพไทย
3. คุณอภินันท์ บัวหภักดี นักเขียน – ช่างภาพ นิตยสาร อ.ส.ท.
4. คุณอดุลย์ ตัณฑโกศัย กรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
5. คุณณัฐวุฒิ เอกจิโรภาส นายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรสาคร

administrator

Related Articles