รมช.สาธารณสุขโชว์ผัดวุ้นเส้นผัดไทย เทศกาลกินเจสมุทรสาครไหว้เจ้า9ศาลสมุทรสาคร

รมช.สาธารณสุขโชว์ผัดวุ้นเส้นผัดไทย เทศกาลกินเจสมุทรสาครไหว้เจ้า9ศาลสมุทรสาคร
ช่วยแชร์

เมื่อ เวลา 10.29 น. ของวันที่ 28 กันยายน 2562 ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงานไหว้เจ้า 9 ศาล เทศกาลกินเจสมุทรสาคร ประจำปี 2562 ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร โดยมีนายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายชิงชัย บุญประคอง ปลัดเทศบาลนครสมุทรสาคร ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร ตลอดจนผู้มีเกียรติที่ร่วมงานจำนวนมาก ในการนี้หลังจากที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ทำพิธีเปิดงานบุญอย่างเป็นทางการแล้ว ก็ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้สนับสนุนการจัดงานและร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ ก่อนที่จะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมร้านค้าและรณรงค์ “กินเจอาหารปลอดภัยสุขภาพดี” บริเวณริมเขื่อนหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ซึ่งมีร้านค้ามาเปิดจำหน่ายอาหารเจมากกว่า 50 ร้านค้า โดยในการตรวจเยี่ยมร้านอาหารเจนี้ ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ได้มอบป้ายสัญลักษณ์อาหารสะอาดรสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) และป้ายรับรองจากหน่วยงานสาธารณสุขให้ พร้อมกับมีการพูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้า และตรวจสอบน้ำมันที่นำมาใช้ทอดอาหารต่างๆ อีกด้วย โดยในโอกาสนี้ได้ร่วมผัดไทยวุ้นเส้นกะทะใหญ่เพื่อแจกจ่ายแก่ผู้ร่วมงานรับประทานด้วย


ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่า เทศกาลถือศีลกินเจปีนี้ ประชาชนให้ความสนใจร่วมถือศีลกินเจ เว้นการบริโภคเนื้อสัตว์เพิ่มมากขึ้น อาหารเจส่วนใหญ่ปรุงด้วยแป้งธัญพืช ถั่วงา เต้าหู้ ควรเลือกอาหารให้ครบ 5 หมู่ ทานผักผลไม้ให้หลากหลาย หลากสี สามารถทานโปรตีนเกษตรทดแทนได้ ที่สำคัญคือ ต้องไม่เค็มไม่หวานไม่มันมากเกินไป การเลือกซื้ออาหารสำเร็จรูป อาหารถุง ควรเลือกภาชนะอาหารที่ไม่ใช้ภาชนะโฟม ที่สำคัญควรเลือกชื้ออาหารจากร้านที่ได้รับป้ายสัญลักษณ์อาหารสะอาดรสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) หรือป้ายรับรองจากหน่วยงานราชการ สำหรับการเลือกซื้อวัตถุดิบเพื่อไปประกอบอาหารเจ เช่น ผักสด ผลไม้ โปรตีนเกษตร ต้องมาจากแหล่งผลิตที่เชื่อถือได้ เช่น ตลาดที่ผ่านการรับรองตลาดสดน่าซื้อ (ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย) ซึ่งมีอยู่จำนวน 1,565 แห่งทั่วประเทศ


สำหรับงานไหว้เจ้า 9 ศาล เทศกาลกินเจสมุทรสาครประจำปี 2562 ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 13 โดยงานนี้ถือเป็นประเพณีการถือศีลกินเจของจังหวัดสมุทรสาคร เป็นวัฒนธรรมที่ได้สืบทอดปฏิบัติกันมาเป็นเวลายาวนาน เนื่องจากในอดีตจังหวัดสมุทรสาครเป็นเมืองท่าแลกเปลี่ยนสินค้าทางเรือที่สำคัญ วัฒนธรรมนี้จึงได้ถูกสืบทอดต่อกันมายังชนรุ่นหลัง และกลายมาเป็นประเพณีสำคัญของจังหวัดสมุทรสาคร โดยได้เริ่มผนวกรวมการสักการะศาลเจ้า 9 แห่ง ในเขตเทศบาลฯ ซึ่งตั้งอยู่สองฝั่งลำน้ำท่าจีนตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา.

administrator

Related Articles