ประกาศผลตัดสินการประกวดภาพถ่าย Color of Samut Sakhon

ประกาศผลตัดสินการประกวดภาพถ่าย Color of Samut Sakhon
ช่วยแชร์

ประกาศผลตัดสินการประกวดภาพถ่าย
สุดๆ…สมุทรสาคร

• รางวัลชนะเลิศจำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ และประกาศนียบัตร
ได้แก่ ภาพยาวสุดสุด โดยคุณดิลก ตามใจเพื่อน

• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ และประกาศนียบัตร
ได้แก่ ภาพพลังศรัทธา โดยคุณเสกสรร เสาวรส

• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ และประกาศนียบัตร
ได้แก่ ภาพสดๆจากท้องทะเล โดยคุณสัญชัย บัวทรง

• รางวัลชมเชย จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
ได้แก่
– ภาพตรวจแถว โดย คุณเมธี เจริญสุข
– ภาพนั่งรถไฟเที่ยวมหาชัย โดย คุณชนินทร์ แซ่ฟุ้ง
– ภาพอลังการงานวัด โดย ศักดิ์ศิลา โรจชนะสมบัติ
– ภาพชมสวนผลไม้ลุงแป๊ะของดีบ้านแพ้ว โดย จิราฤทธิ์ ทิพย์ลุ้ย
– ภาพแม่สอนลูก โดย คณิศร สุนทร
– ภาพเก็บองุ่นยามราตรี2 โดย ณภัทร ศรีนามฉ่ำ
– ภาพพระเจดีย์มอญ-พม่า ศูนย์รวมใจคนพลัดถิ่น โดย วชิรญาณ์ ศรีสุขา
– ภาพท่าฉลอมกับมหาชัย 2 โดย ธนกฤต สิงหกลางพล
– ภาพขบวนเรือแห่เจ้าหลักเมือง โดย เอกรินทร์ เอกอัจฉริยะวงศ์
– ภาพสุดกายถวายหลวงพ่อสุดสมุทรสาคร โดย ชาติตระการ โกศล

• รางวัลขวัญใจมหาชน จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ และประกาศนียบัตร
ได้แก่ ภาพขุมทรัพย์จากน้ำทะเลขุมทองจากธรรมชาติ โดย คุณสุรกิจ แสวงชิต

กำหนดการรับมอบรางวัล
จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะครับ

รายชื่อกรรมการตัดสิน
1.คุณวรนันทน์ ชัชวาลทิพากร ศิลปินแห่งชาติปี 2552 สาขาทัศนศิลป์ ภาพถ่าย
2.คุณสงคราม โพธิ์วิไล ผู้ทรงคุณวุฒิทางการถ่ายภาพไทย
3.คุณอภินันท์ บัวหภักดี นักเขียน – ช่างภาพ นิตยสาร อ.ส.ท.
4.คุณอดุลย์ ตัณฑโกศัย กรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
5.คุณณัฐวุฒิ เอกจิโรภาส นายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรสาคร
หมายเหตุ เนื่องจากคุณวินิจ รังผึ้ง บรรณาธิการนิตยสาร อ.ส.ท. ติดภาระกิจ จึงส่งผู้แทนมาตัดสิน

ขอขอบคุณคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประกวดทุกท่านเป็นอย่างสูง

administrator

Related Articles