ผบ.มทบ.16 ลงพื้นที่มอบสิ่งของพระราชทานฯ ตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ และด้อยโอกาส

ผบ.มทบ.16 ลงพื้นที่มอบสิ่งของพระราชทานฯ ตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ และด้อยโอกาส
ช่วยแชร์

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 พล.ต.นิธิศ เปลี่ยนปาน ผบ.มทบ.16 / ผอ.ศอ.จอส.904 วปร. มทบ.16 เป็นผู้แทน ผอ.ศอ.จอส.904 วปร.ภาค 1 ในการมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว,รถวีลแชร์,เตียงผู้ป่วย,ถุงยังชีพ และพัดลม ให้กับผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ในจังหวัดสมุทรสาคร ตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ และด้อยโอกาสในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ 25 จังหวัดภาคกลาง


โดยในวันนี้ได้มีการจัดมอบสิ่งดังกล่าวข้างต้นให้แก่ ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ประกอบไปด้วย 1.นางเสริม มากเปี่ยม ชาวบ้านในหมู่ที่ 2 ตำบลชัยมงคล อ.เมืองสมุทรสาคร ป่วยเป็นโรคพิการทางการเคลื่อนไหว ได้รับมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เตียงผู้ป่วย พัดลม และถุงยังชีพ, 2.นายมงคล นิลพัฒน์ ชาวอำเภอกระทุ่มแบน ป่วยเป็นโรค เส้นเลือดตีบ อัมพฤกษ์ครึ่งซีก ได้รับมอบ พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รถวีลแชร์ พัดลม และถุงยังชีพ,3.นางสาววรัญญา พรหมใจรักษ์ ชาวอำเภอกระทุ่มแบน ป่วยเป็นโรคพิการทางสมองเป็นอัมพฤกษ์ตั้งแต่กำเนิด ได้รับมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รถวีลแชร์ พัดลม และถุงยังชีพ,4.นายจำเนือง เขียวพุ่ม ชาวตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน ป่วยเป็นโรคพิการทางการเคลื่อนไหว ได้รับมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เตียงผู้ป่วย พัดลม และถุงยังชีพ , 5.นาง แย้ม จันทโชติ ชาวบ้านตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง ได้รับมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เตียงผู้ป่วย พัดลม และถุงยังชีพ , 6. นางนา จิตจีน ชาวตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร ป่วยเป็นโรค พิการทางการเคลื่อนไหวและสื่อความหมายไม่ได้ ได้รับมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เตียงผู้ป่วย พัดลม และถุงยังชีพ


พล.ต.นิธิศ เปลี่ยนปาน ผบ.มทบ.16 / ผอ.ศอ.จอส.904 วปร. มทบ.16 ได้มีการพูดคุยกับผู้ป่วย ญาติผู้ป่วยหรือคนดูแลผู้ป่วย ขอให้ทุกคนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใยประชาชนทุกหมู่เหล่าทุกพื้นที่ โดยสิ่งของพระราชทานที่นำมามอบให้ทั้งหมดนั้น พระองค์ท่านทรงต้องการให้เป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยผู้พิการที่ยากไร้และด้อยโอกาสของจังหวัดสมุทรสาคร

administrator

Related Articles