เกษียณวาร

เกษียณวาร
ช่วยแชร์

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม2562 นายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก ให้เกียรติมาร่วมงานครบวาระเกษียณนางสมพร สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม (เปี่ยมวิทยาคม)ซึ่งเป็นนักบริหารและพัฒนาดีเด่นและโรงเรียนฯเป็นสถานการศึกษารางวัลพระราชทาน โดยทางคณะกรรมการศึกษาคณะครูอาจารย์ได้ร่วมกันจัดงานในโอกาสครบวาระเกษียณให้อย่างสมเกียรติ มีแขกผู้มีเกียรติพร้อมผู้ปกครองจำนวนมากมาร่วมงาน ณ สนามหน้าโรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม (เปี่ยมวิทยาคม)

administrator

Related Articles