สมุทรสาครเปิดนิทรรศการภาพถ่าย สุดๆ…สมุทรสาคร

สมุทรสาครเปิดนิทรรศการภาพถ่าย สุดๆ…สมุทรสาคร
ช่วยแชร์


วันนี้ (11 ตุลาคม 2562) เวลา 17.00 น. ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซามหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดงานแสดงนิทรรศการภาพถ่าย สุดๆ…สมุทรสาคร โดยมีนายธีระพัฒน์ คัชมาตย์ นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นางวาสนา สุขเกษม รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสมุทรสงครามหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ช่างภาพ และสื่อมวลชน เข้าร่วมเปิด


จากนั้น ประธานในพิธีได้มอบรางวัลผลตัดสินการประกวดภาพถ่าย สุดๆ… สมุทรสาคร รางวัลชนะเลิศจำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ และประกาศนียบัตร ได้แก่ ภาพยาวสุดสุด ของคุณดิลก ตามใจเพื่อน เป็นภาพคนลากมะพร้าวน้ำหอมในล่องสวน, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จํานวน 1 รางวัลๆ ละ 20,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ และประกาศนียบัตร ได้แก่ ภาพพลังศรัทธา โดยคุณเสกสรร เสาวรส รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จํานวน 1 รางวัลๆละ 10,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ และประกาศนียบัตร ได้แก่ ภาพสดๆจากท้องทะเล โดยคุณสัญชัย บัวทรง รางวัลขวัญใจมหาชน จํานวน 1 รางวัล ๆละ 10,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ และประกาศนียบัตร ได้แก่ ภาพขุมทรัพย์จากน้ำทะเลขุมทองจากธรรมชาติ โดย คุณสุรกิจ แสวงซิต และ รางวัลชมเชย จํานวน 10 รางวัลๆละ 3,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร ได้แก่ ภาพตรวจแถว โดย คุณรธี เจริญสุข, ภาพนั่งรถไฟเที่ยวมหาชัย โดย คุณชนินทร์ แซ่ฟัง, ภาพอลังการงานวัด โดย ศักดิ์ศิลา โรจชนะสมบัติ, ภาพชมสวนผลไม้ลุงเป๊ะของดีบ้านแพ้ว โดย จิราฤทธิ์ ทิพย์ลุ้ย, ภาพแม่สอนลูก โดย คณิศร สุนทร, ภาพเก็บองุ่นยามราตรี 2 โดย ณภัทร ศรีนาม, ภาพพระเจดีย์มอญ-พม่า ศูนย์รวมใจคนพลัดถิ่น โดย วชิรญาณ์ ศรีสุขา, ภาพท่าฉลอมกับมหาชัย 2 โดย ธนกฤต สิงหกลางพล, ภาพขบวนเรือแห่เจ้าหลักเมือง โดยเอกรินทร์ เอกอัจฉริยะวงศ์, และภาพสุดกายถวายหลวงพ่อสุดสมุทรสาคร โดย ชาติตระการ โกศล


สำหรับ การจัดนิทรรศการภาพถ่ายในโครงการ “สุดๆ….สมุทรสาคร” จะจัดแสดงตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2562 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา มหาชัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ถึงภาพลักษณ์ เพื่อส่งเสริมเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาคร ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาครในมุมมองต่างๆ อาทิ การเป็นเมืองประมง ลานเกษตร เขตประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม วัดวาอารามที่สวยงาม เป็นต้น ภายในนิทรรศการภาพถ่าย ซึ่งทุกภาพได้คัดมาแสดงได้แก่ ภาพที่ได้รับรางวัลทุกรางวัล มุมมองแปลกๆ มุมมองใหม่ๆ มุมมองที่คนทั่วไปอาจยังไม่รู้ว่าจังหวัดเล็กๆ ที่มี 3 อำเภออย่างจังหวัดสมุทรสาครมีสิ่งที่สวยงามซ่อนอยู่พร้อมที่เปิดให้ทุกท่านมาท่องเที่ยว นอกจากนี้ในวันที่ 12 ตุลาคม เวลา 15.00น. จะมีเวิร์คชอปการถ่ายภาพกับคุณปรัชญา อีหม่ำหมัด ซึ่งรับจำนวนจำกัด 30 ท่าน ส่วนวันที่ 13 ตุลาคม เวลา 16.00น. พบกับการเสวนากับช่างภาพมืออาชีพ กับคุณบารมี เต็มบุญเกียรติ และในงานก็ยังมีกล้องและอุปกรณ์ถ่ายภาพมาจำหน่ายด้วย ใครรักและชอบการถ่ายภาพก็มากันได้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา มหาชัย ที่ลานกิจกรรม ชั้น1 ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่14 ตุลาคม 2562 …..//

administrator

Related Articles