พิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ และลอยประทีปกระทงนับแสนดวง จากน้ำสู่ฟ้า

พิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ และลอยประทีปกระทงนับแสนดวง จากน้ำสู่ฟ้า
ช่วยแชร์

เมื่อเวลา 19.30 น. ของวันที่ 13 ตุลาคม 2562 นายวีระศักดิ์ วิจิตรแสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ต.ยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาด สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา นักเรียน นักศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำภาคเอกชน พ่อค้า และประชาชน เข้าร่วมในพิธีจำนวนมาก
ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ประธานในพิธีได้กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสร็จแล้วได้เป็นผู้นำจุดเทียนและยืนสงบนิ่งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ตามด้วยการชมวีดิทัศน์ “สารคดีภาพประกอบเพลง” เป็นเวลา 89 วินาที เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ อย่างหาที่สุดมิได้


และเมื่อพิธีการดังกล่าวข้างต้นได้เสร็จสิ้นลงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นายวีระศักดิ์ วิจิตรแสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ก็ได้นำผู้เข้าร่วมพิธีทุกคน ร่วมกันปล่อยประทีปกระทงภายใต้กิจกรรม “จากน้ำสู่ฟ้า” ถึงพ่อหลวงบนสรวงสวรรค์ ที่พระมงคลพัฒนาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอบ้านแพ้ว เจ้าอาวาสวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ร่วมกับ พระมหาประกอบ โชติปุญฺโญ เจ้าคณะอำเภอดำเนินสะดวก เจ้าอาวาสวัดโชติทายการาม อ.ดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี และคณะสงฆ์วัดต่างๆ ที่อยู่ติดริมคลองดำเนินสะดวก กับพี่น้องประชาชนชาวริมคลองดำเนินสะดวกจากทั้ง 3 จังหวัด คือ สมุทรสาคร ราชบุรี และสมุทรสงครามจัดขึ้น เนื่องวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 และเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน โดยมีการปล่อยประทีปกระทงที่ทำจากต้นกล้วยตัดเป็นแว่นๆ แล้วปักเทียนไขสีเหลืองตรงกลาง ประมาณ 200,000 กระทง ซึ่งก็มีทั้งที่ทางวัดจัดเตรียมไว้ให้และชาวบ้านได้ทำกันเอง ลงในคลองดำเนินสะดวกตลอดสายน้ำระยะทางยาวกว่า 30 กิโลเมตร โดยเมื่อกระทงไหลมาตามน้ำก็ทำให้เห็นแสงเทียนดวงเล็กๆ ที่แสดงออกถึงหัวใจแห่งความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 นั้น ลอยตามกันมาเป็นทางยาวสวยงาม

administrator

Related Articles