สืบสานวัฒนธรรมพื้นถิ่น ประเพณีตักบาตรดอกไม้ล้างเท้าพระ ของชาวตำบลเจ็ดริ้ว

สืบสานวัฒนธรรมพื้นถิ่น ประเพณีตักบาตรดอกไม้ล้างเท้าพระ ของชาวตำบลเจ็ดริ้ว
ช่วยแชร์

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 15.00 น. ที่วัดเจ็ดริ้ว ตำบลเจ็ดริ้ว อำเภอ บ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ได้มีการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีพื้นถิ่นชาวไทยรามัญ “ตักบาตรดอกไม้ – ล้างเท้าพระ” เนื่องในวันออกพรรษา ซึ่งเป็นประเพณีดั้งเดิมของชาวไทยเชื้อสายรามัญในตำบลเจ็ดริ้วที่ได้ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างยาวนาน โดยในปีนี้มี ร้อยตรีประพันธุ์ ถึกสกุล นายอำเภอบ้านแพ้ว พร้อมด้วยชาวไทยเชื้อสายรามัญตำบลเจ็ดริ้วและพื้นที่ใกล้เคียง มาร่วมกันทำบุญตักบาตรดอกไม้ ล้างเท้าพระกันเป็นจำนวนมาก


สำหรับการแต่งกาย ส่วนใหญ่ก็จะนุ่งขาวห่มขาวและมีสไบมอญซึ่งมีลักษณะเด่นที่ลายปักและสีสันสดใสสวยงามพาดไหล่ เป็นเอกลักษณ์การแต่งกายที่สำคัญของชาวมอญรามัญตำบลเจ็ดริ้ว อีกทั้งผ้าสไบมอญนี้ ก็ยังเป็นภูมิปัญญาที่สำคัญของชาวมอญเจ็ดริ้วอีกด้วย ขณะที่ดอกไม้ที่นำมาตักบาตรแก่พระภิกษุสงฆ์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นดอกกล้วยไม้ ซึ่งเป็นดอกไม้เศรษฐกิจที่สำคัญในท้องถิ่น และมีความสวยงาม คงทน เหมาะแก่การนำไปบูชาพระพุทธรูปในโบสถ์ โดยบรรยากาศนั้น เมื่อพระภิกษุสงฆ์เดินผ่าน ทุกคนก็จะนำดอกไม้ที่เตรียมมาขึ้นบรรจบที่หน้าผากตั้งจิตอธิษฐานก่อนที่จะนำใส่ลงไปในย่ามของพระ และให้พระเหยียบบนผ้าที่ปูรองรับเท้า แล้วใช้น้ำที่บรรจุในภาชนะค่อยๆรดลงไปที่เท้าของพระเป็นการล้างเท้าทำความสะอาดให้กับท่าน ก่อนที่จะเข้าไปสวดมนต์เย็นในโบสถ์
สำหรับ ประเพณีตักบาตรดอกไม้ – ล้างเท้าพระที่วัดเจ็ดริ้วนี้ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการสืบสานทางวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตที่งดงามของชาวไทยเชื้อสายรามัญวัดเจ็ดริ้วให้คงอยู่สืบไป และแสดงออกถึงความหลากหลายทางชาติพันธุ์ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนตำบลเจ็ดริ้ว ซึ่งการทำบุญตักบาตรดอกไม้นั้น ก็เป็นที่เชื่อกันว่าเป็นการสร้างอานิสงส์ที่สูงส่งอย่างยิ่ง ส่วนการล้างเท้าพระก็เชื่อกันว่า เป็นการชำระล้างบาปที่ได้กระทำให้หมดสิ้นไปนั่นเอง

administrator

Related Articles