ร้านค้าสมุทรสาครแจกอาหาร เครื่องดื่ม เติมน้ำยาแอร์รถยนต์ ฟรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ร้านค้าสมุทรสาครแจกอาหาร เครื่องดื่ม เติมน้ำยาแอร์รถยนต์ ฟรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
ช่วยแชร์

บรรยากาศ ในวันนี้ (13 ต.ค. 62) ตลอดทั้งวันประชาชนทุกภาคส่วนในจังหวัดสมุทรสาคร ทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน บริษัท ห้างร้าน และประชาชนได้พร้อมใจกันกิจกรรมทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีประชาชนจากทุกภาคส่วนพร้อมใจกันแจกอาหาร น้ำดื่มฟรี เพื่อบริการประชาทั่วไป อาทิ เทศบาลนครสมุทรสาครได้ร่วมกับร้านค้า และประชาชน ได้ร่วมกันออกร้านแจกอาหาร ชีสบอล น้ำดื่ม ฟรี อีกทั้ง เทศบาลนครสมุทรสาครยังได้มีการจัดนิทรรศการพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมนำมาเป็นแนวในการปฏิบัติตนและดำเนินชีวิต ร้านก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำแดงแม่ละออ ก็แจกก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำแดงและลูกชิ้นหมูย่างฟรี และร้านแอร์รถยนต์บริการเติมน้ำยาแอร์รถยนต์ฟรี ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ……//

administrator

Related Articles