ประชาชนจิตอาสาสมุทรสาครร่วมกันบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์พัฒนาคูคลอง

ประชาชนจิตอาสาสมุทรสาครร่วมกันบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์พัฒนาคูคลอง
ช่วยแชร์

วันนี้ (13 ตุลาคม 2562) เวลา 10.30 น. ที่วัดน่วมกานนท์ ตำบลชัยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” จังหวัดสมุทรสาคร จำนวนมาก เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ พัฒนาคลองอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดยร่วมกันกำจัดวัชพืช ผักตบชวา ปรับปรุงภูมิทัศน์ เก็บกวาดขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ ทำความสะอาดริมสองฝั่งคลองให้สวยงาม สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมทั้งแสดงออกถึงความรัก ความสามัคคี การร่วมมือร่วมใจกันในการทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน……//

administrator

Related Articles