พล.ต.ต.บุญญฤทธิ์ รอดมา ผบก.ภ.จว.สมุทรสาครเป็นประธานเปิดงาน ”วันตำรวจ” 2562

พล.ต.ต.บุญญฤทธิ์ รอดมา ผบก.ภ.จว.สมุทรสาครเป็นประธานเปิดงาน ”วันตำรวจ” 2562
ช่วยแชร์

เมื่อเวลา 10.30น.ของวันที่ 17 ตุลาคม 2562 ห้องประชุม ภ.จว.สมุทรสาคร ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร พล.ต.ต.บุญญฤทธิ์ รอดมา ผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีงานวันตำรวจ ประจำปี 2562 โดยมี รองผบก.สมุทรสาคร พ.ต.อ.จิระวุฒิ ตันฑศรี ผกก.สภ.เมืองสมุทรสาคร คณะกรรมการ กต.ตร.ภ.จว.สมุทรสาคร ข้าราชการตำรวจสังกัด ภ.จว.สมุทรสาครและสภ.เมืองสมุทรสาคร เข้าร่วมในพิธี
สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ได้มีพิธีกรรมทางศาสนา พิธีสงฆ์ เพื่ออุทิศบุญกุศลให้กับข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิต จากการปฏิบัติหน้าที่ พิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตนของข้าราชการตำรวจต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เพื่อเป็นการเตือนใจให้ข้าราชการตำรวจยึดมั่นในอุดมคติของตำรวจและเป็นข้าราชการตำรวจที่ดี นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมอันเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการตำรวจ ได้แก่พิธีมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณให้แก่ข้าราชการตำรวจที่มีผลงานในด้านการปราบปรามยาเสพติดดีเด่น นอกจากนี้ในส่วนของสภ.ต่างๆของจังหวัดสมุทรสาครก็จัดกิจกรรมไปพร้อมๆกันด้วย


สำหรับวันตำรวจ เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2458 โดยเป็นวันประกาศรวม”กรมพลตระเวน”กับ”กรมตำรวจภูธร”เป็นกรมเดียวกันเรียกว่า”กรมตำรวจ”ซึ่งภายหลังได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น”สำนักงานตำรวจแห่งชาติ”จึงได้ถือเอาวันที่ 13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันตำรวจ เพื่อร่วมแสดงความเคารพเทิดทูนต่อในหลวงรัชกาลที่ 9 ดังนั้น พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(ผบ.ตร.)จึงมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง “วันตำรวจ” เป็นวันที่ 17ตุลาคม โดยถือเอาฤกษ์วันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 17 ตุลาคม 2541มากำหนดเป็น”วันตำรวจ”แทนนับจากนี้ไป.

administrator

Related Articles