ศรัทธาสาธุชนร่วมทอดมหากฐินวัดเกตุมฯ เพื่อสร้างตึกผู้ป่วย5ชั้นมียอดมากถึง66ล้านบาทเศษ .

ศรัทธาสาธุชนร่วมทอดมหากฐินวัดเกตุมฯ เพื่อสร้างตึกผู้ป่วย5ชั้นมียอดมากถึง66ล้านบาทเศษ .
ช่วยแชร์

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2562ที่ผ่านมา วัดเกตุมดีศรีวราราม อำเภอเมืองสมุทรสาคร ได้จัดพิธีทอดกฐินสามัคคีขึ้น โดยมีพระภาวนาวิสุทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดเกตุมดีศรีวราราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยประธานฝ่ายฆราวาสนั้นมีด้วยกันหลายครอบครัวที่ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการทอดกฐินสามัคคีในปีนี้ อย่างเช่น ดร.พรเพ็ญ เดชวิไลศรี ที่ได้ทำบุญเป็นประธานทอดกฐินในปีนี้จำนวน 10 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีประธานร่วมอีก 39 ราย ซึ่งได้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญทอดกฐินรายละ 1 ล้านบาท นอกจากนั้นก็ยังมีศิษยานุศิษย์อีกจำนวนมากที่ได้มาร่วมทำบุญในครั้งนี้

สำหรับพิธีการนั้นก็ได้มีขึ้นตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นการถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์-สามเณร ในเวลา 11.00 น.เพื่อเป็นการฉลององค์กฐิน และเวลา 13.00 น.เป็นพิธีถวายผ้ากฐิน ซึ่งก็มีบรรดาศิษยานุศิษย์ มาร่วมพิธีกันหลายพันคน และมีการออกร้านเลี้ยงอาหารหลายสิบร้าน สำหรับยอดกฐินของวัดเกตุมดีศรีวราราม ในปีนี้ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาแน่นอน เพราะได้ยอดไปถึง 66,316,185 บาท
สำหรับเงินทำบุญทอดกฐินในปีนี้ทางวัดก็จะนำไปสมทบทุนการสร้างตึกผู้ป่วยใน 5 ชั้น โรงพยาบาลเกตุมศรีวราราม (สมุทรสาคร2) ที่ตั้งงบไว้ 200 ล้านบาท

administrator

Related Articles