มหกรรมรักษ์สุขภาพครั้งที่11

มหกรรมรักษ์สุขภาพครั้งที่11
ช่วยแชร์

เมื่อเวลา09.00น.ของวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ที่บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมรักษ์สุขภาพครั้งที่ 11 โดยมีนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นายวิเชาว์ หุ่นเจริญ ประธานคณะกรรมการบริหารศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย คณะกรรมการกรรมการบริหารศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร แพทย์พยาบาลจากโรงพยาบาลสมุทรสาคร โรงพยาบาลกระทุ่มแบน โรงพยาบาลบ้านแพ้ว(องค์การมหาชน) พร้อมแขกผู้มีเกียรติและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมจำนวนมาก


โดยทางด้านนายวิเชาว์ หุ่นเจริญ ประธานคณะกรรมการบริหารศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร กล่าวว่า ตามที่ทางคณะกรรมการบริหารศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครเล็งเห็นความสำคัญที่จะทำให้ประชาชนชาวจังหวัดสมุทรสาครและประชาชนทั่วไป ได้มีสุขภาพจิตและสุขภาพที่แข็งแรง มั่นคงต่อความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพที่สมบูรณ์ของครอบครัวและเพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรง ตลอดจนการตรวจหาความบกพร่องทางร่างกาย จึงได้ร่วมกับโรงพยาบาลสมุทรสาคร โรงพยาบาลกระทุ่มแบน และโรงพยาบาลบ้านแพ้ว(องค์การมหาชน) จัดงานมหกรรมรักษ์สุขภาพครั้งที่11 โดยมีการตรวจสุขภาพทั่วไป การคัดกรองโรค การตรวจรักษาฟัน การตรวจดวงตา การแพทย์ฝังเข็ม การตรวจกระดูกและข้อเข่า นวดแผนไทย การตรวจโรคหัวใจ และการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ให้กับผู้สูงอายุที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป จำนวน 1,000 คน นอกจากนี้ที่สำคัญที่สุดคือการรับบริจาคโลหิต เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วย โดยงานดังกล่าวจะจัดตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ซึ่งจะบริการให้กับประชาชนทั่วไปโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น../

administrator

Related Articles