ชาวบ้านเกาะสุดทนร้องสื่อน้ำเน่าเสียทะลักเข้าคลองปลาตายเป็นแพ และทำสวนเกษตรพังเสียหาย

ชาวบ้านเกาะสุดทนร้องสื่อน้ำเน่าเสียทะลักเข้าคลองปลาตายเป็นแพ และทำสวนเกษตรพังเสียหาย
ช่วยแชร์

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ไปติดตามปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 8 ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร หลังจากที่ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านซึ่งเป็นผู้ประกอบอาชีพทำสวนเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์น้ำเช่นกุ้ง หอย ปูปลา แต่ประสบปัญหาน้ำในลำคลองราษฎร์เจริญเน่าเสีย และไม่มีการระบายออก จึงไม่สามารถนำมาใช้กับพืชผลทางการเกษตรและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้ ซึ่งสาเหตุมาจากประตูระบายน้ำในคลองคันพนังที่เป็นคลองสายหลักเชื่อมต่อกับคลองราษฎร์เจริญ เกิดการชำรุดเสียหาย ส่งผลกระทบเป็นอย่างมากต่อการทำเกษตรของชาวบ้านในพื้นที่กว่า 50 ราย

นางเยาวลักษณ์ อ่วมประทุม ตัวแทนชาวบ้านบอกกับผู้สื่อข่าวว่า คลองราษฎร์เจริญนั้น เป็นคลองซอยสายสำคัญที่ชาวบ้านใช้ทำการเกษตร เช่น เลี้ยงปลา เลี้ยงกุ้ง เลี้ยงหอย ปลูกพืชผัก ผลไม้หลากหลายชนิด เป็นต้น ซึ่งคลองนี้จะรับน้ำดีจากคลองคันพนัง และคลองตาขำ มาใช้ในการทำเกษตรกรรมตั้งแต่อดีตเรื่อยมา จนกระทั่งเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ชาวบ้านเห็นว่ามีน้ำสีดำไหลเข้ามาในคลองและมีกลิ่นเน่าเหม็น จึงไปดูที่ประตูระบายน้ำ (ชั่วคราว) ของกรมชลประทาน ที่สร้างไว้เหนือปากคลองราษฎร์เจริญขึ้นไปประมาณ 2 – 3 กิโลเมตร เพื่อกั้นน้ำระหว่างคลองคันพนังกับคลองปากบ่อนั้น เกิดการชำรุดเสียหายบริเวณข้างใต้ประตูและน่าจะเป็นมานานแล้ว จึงกั้นน้ำเน่าเสียไม่อยู่ ทำให้ไหลเข้ามาในคลองคันพนัง แล้วก็ไหลเข้ามาในคลองราษฎร์เจริญด้วย ส่งผลทำให้เกิดสภาพปลาตาย หอยตาย ซึ่งหากชาวบ้านปล่อยไว้โดยไม่รวมตัวกันทำอะไร ก็จะส่งผลไปถึงพืชผลทางการเกษตรที่จะต้องตายเสียหายไปด้วย และไม่ใช่เพียงแค่ชาวบ้านที่ใช้น้ำจากคลองราษฎร์เจริญเท่านั้นที่ได้รับผลกระทบ แต่ยังมีคลองอื่นๆ ที่เชื่อมต่อกับคลองคันพนังก็ได้รับผลกระทบในลักษณะเดียวกัน
นางเยาวลักษณ์ฯ บอกอีกว่า ทางชาวบ้านได้รวมตัวกันทำหนังสือลงชื่อร้องทุกข์ไปยัง อบต.บ้านเกาะ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งหน่วยงานก็ลงมาแค่นำกระสอบทรายมาวางกั้นน้ำให้เท่านั้น แต่ไม่มีการสูบน้ำเน่าในคลองออกไปทิ้ง จึงทำให้น้ำในคลองยังคงมีสภาพเน่าเสียอยู่ แม้วันนี้จะเจือจางลงบ้างแล้ว แต่ก็ยังไม่สามารถนำมาใช้ในการทำเกษตรกรรมได้ จึงต้องการให้ทาง อบต.บ้านเกาะ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและลงมาช่วยแก้ปัญหาอย่างจริงจัง พร้อมกับเอาน้ำไปวิเคราะห์หาสารเคมีที่ปนเปื้อนด้วย นอกจากนี้ยังต้องการให้มีการขุดลอกคลองเอาตะกอนดินทิ้งไป รวมถึงการสร้างประตูระบายน้ำใหม่ที่ได้มาตรฐาน มั่นคง แข็งแรง และสามารถกั้นน้ำเสียไม่ให้ไหลซึมเข้ามาในพื้นที่ทำเกษตรกรรม

ทางด้านของนายสุรพันธ์ สิทธิชัย รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งได้ลงพื้นที่มารับฟังปัญหาด้วยนั้น ก็ได้บอกกับชาวบ้านว่า ขณะนี้ได้มีการประสานไปยัง อบต.บ้านเกาะแล้ว ซึ่งทางนายก อบต.บ้านเกาะก็ได้บอกว่า แก้ไขปัญหาเรื่องน้ำเสียซึมเข้ามาในคลองด้วยการวางกระสอบทรายกั้นไว้ใช้ก่อนชั่วคราว ส่วนการแก้ไขปัญหาอย่างถาวร กำลังอยู่ระหว่างการทำหนังสือแจ้งไปยังกรมชลประทาน เจ้าของประตูระบายน้ำให้มาดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขให้ และในเรื่องของการสร้างประตูระบายน้ำใหม่นั้น ก็ต้องขึ้นอยู่กับทางกรมชลประทานด้วยเช่นเดียวกัน แต่ทั้งนี้ก็ได้ให้ตัวแทนชาวบ้านไปให้ข้อมูลปัญหาความเดือดร้อนพร้อมกับทำเรื่องร้องเรียนให้เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสาครต่อไปซึ่งชาวบ้านก็รู้สึกพอใจในระดับหนึ่ง แต่ยังต้องการให้ทางอบต.บ้านเกาะ รีบลงมาดำเนินการผันน้ำเสียออกไปให้เร็วที่สุด เพื่อให้น้ำดีไหลเข้ามาในคลองเพิ่มมากขึ้น จะได้นำน้ำมาทำการเกษตรได้อย่างปลอดภัย

administrator

Related Articles