สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาครร่วมกับชุมชนตำบลโคกขามจัดวิ่งการกุศล โคกขามมินิมาราธอน“มหัศจรรย์ ๒๒๒๒”

สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาครร่วมกับชุมชนตำบลโคกขามจัดวิ่งการกุศล โคกขามมินิมาราธอน“มหัศจรรย์ ๒๒๒๒”
ช่วยแชร์

นายพิภู สุโชคชัยกุล นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาครเปิดเผยว่าจะจัดงานวิ่งเพื่อการกุศล โคกขามมินิมาราธอน “มหัศจรรย์ ๒๒๒๒”ในวันอาทิตย์ที่12 มกราคม 2563 โดยความเป็นมาของการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เกิดจากความประสงค์ของคนในชุมชนตำบลโคกขามและสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาครที่จะหางบประมาณเพื่อนำไปร่วมกับกรมศิลปากรในการบูรณะอุโบสถวัดโคกขามที่สร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2222ปัจจุบันมีอายุมากกว่า 300 ปี และได้ชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา


วัดโคกขามเป็นวัดโบราณตั้งอยู่ในเขตตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลาย หลักฐานโบราณสถานสำคัญภายในวัด ได้แก่ อุโบสถซึ่งสร้างสมัยสมเด็จพระนารายณ์ ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 17.5 เมตร หน้าบันเป็นไม้แกะสลักสวยงาม ลักษณะอุโบสถเป็นแบบมหาอุตม์ มีประตูเข้าออกทางเดียว มีพระเจดีย์ทรงระฆังกลมจำนวน 2 องค์ ตั้งอยู่หน้าอุโบสถ เป็นเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง ลักษณะศิลปกรรมสมัยอยุธยา และที่สำคัญวัดโคกขามยังมีพระพุทธสิงหิงค์ องค์ที่4ประดิษฐานอยู่ด้วย
ทั้งยังเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวประชาชนทั่วไปได้รู้จักมาสัมผัสพื้นที่ชุมชนโคกขามพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งเป็นชุมชนประวัติศาสตร์เก่าแก่กว่า300ปีที่มีตำนานพระพุทธสิหิงค์ องค์ที่ 4 และ เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีคาดว่าจะมีผู้ร่วมวิ่งในครั้งนี้มากกว่า 2,500คน


ผู้ที่สนใจจะไปร่วมวิ่งเพื่อการกุศลครั้งนี้สมัครได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม เวลา ราชการ ติดต่อคุณกนกวรรณ พูลทองโทร 034-457004 ต่อ 25 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านขอม เวลา 09.00-20.00 น. ติดต่อคุณกัญจอมร วิจิตรปฐมกุลโทร092-4452647 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านสหกรณ์ เวลา 09.00-20.00 น. ติดต่อคุณจารุณี.สินทะเกิดโทร 061-4508000
สมัครออนไลน์ที่เว็บไซต์ลิงค์ www.GoToSamutSakhon.com หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณนพรัตน์ รุ่งแสง 085-144-5711 คุณชลธิชา รุ่งแสง 081-694-5116 คุณทิพย์สุดา จิตกูลสัมพันธ์ 081-805-4644.

administrator

Related Articles