ผู้ว่าสมุทรสาคร นายอำเภอเมืองพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ดูปัญหาน้ำเน่าในคลองราษฎร์เจริญและเร่งซ่อมประตูน้ำที่ชำรุดโดยด่วน

ผู้ว่าสมุทรสาคร นายอำเภอเมืองพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ดูปัญหาน้ำเน่าในคลองราษฎร์เจริญและเร่งซ่อมประตูน้ำที่ชำรุดโดยด่วน
ช่วยแชร์

นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช นายอำเภอเมืองสมุทรสาครเปิดเผยว่าเมื่อวันที่14 พฤศจิกายน 2562 ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านในพื้นที่ตำบลบ้านเกาะว่าได้รับความเดือดร้อนเรื่องน้ำเสีย ปลาตาย ในพื้นที่คลองราษฎร์เจริญ จึงได้ประสานนายกิตติ์ชญชาต เสมคำ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ดำเนินสะดวก นายธานี มีชัยหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา สนง.ชลประทานจังหวัดสมุทรสาคร ลงพื้นที่ โดยมีผอ.กองช่าง อบต.บ้านเกาะ ผู้ใหญ่บ้าน ม.7 สารวัตรกำนัน ตำบลบ้านเกาะ และราษฎรผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในการใช้น้ำในคลองราษฎร์เจริญ และคลองเลียบคลองคันพนัง เนื่องจากน้ำในคลองมีลักษณะสีดำ เน่าเสีย ทำให้ปลาตาย และน้ำไม่สามารถเอาไปใช้ในสวนเกษตรได้

ซึ่งจากการลงพื้นที่ ได้เชิญหน่วยงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องพร้อมชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบมานั่งร่วมหารือแนวทางการแก้ไขทั้งเร่งด่วน ระยะกลาง และระยะยาว ผลการหารือได้ข้อสรุป ดังนี้
การแก้ไขระยะเร่งด่วน ชลประทานจังหวัดสมุทรสาคร และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ดำเนินสะดวก และ อบต.บ้านเกาะ ทำข้อตกลงในการให้ทางอบต.จัดเจ้าหน้าที่ของ อบต.ในการรับผิดชอบปิด- เปิดการระบายน้ำจุดท่อระบายน้ำอ้อมโรงหีบ และทางชลประทานจังหวัดสมุทรสาคร รับผิดชอบในประตูระบายน้ำคลองอ้อมโรงหีบ โดยทั้ง 2 จุด ประสานการปิดเปิดประตูน้ำให้มีความสัมพันธ์กัน
ในส่วนประตูน้ำชั่วคราวที่อยู่ตลาดเฮงเนรมิตร ซึ่งเดิมชำรุด และทาง อบต.บ้านเกาะได้นำกระสอบทรายไปปิดกั้นชั่วคราว นั้นทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ดำเนินสะดวก ได้ให้ หน.ฝ่ายเครื่องกล ลงสำรวจและดำเนินการซ่อมแซมประตูน้ำภายในบ่ายวันนี้ (14 พ.ย.62) เพื่อมิให้น้ำที่มาจากทางคลองปากบ่อใหญ่ ซึ่งมีคุณภาพน้ำค่อนข้างเสีย ไหลผ่านเข้าสู่คลองคันพนัง – ประสานในการดำเนินการขุดลอกกำจัดวัชพืชบริเวณช่วงคลองหน้าตลาดเฮงเนรมิตร เพื่อให้มีการไหลเวียนของน้ำให้ดีขึ้นโดยทางผู้ดูแลพื้นที่จะสนับสนุนเครื่องจักรโป๊ะแบคโฮ ในการดำเนินการกำจัดวัชพืช และทางผู้ใหญ่บ้าน ม.7 จะดำเนินการแจ้งราษฎรที่มีที่ดินอยู่ในบริเวณริมคลองคันพนัง


การแก้ไขปัญหาระยะกลาง ได้ประสานทาง อบต.บ้านเกาะ ในการดำเนินการจัดทำประตูหับเผย บริเวณจุดท่อลอดระบายน้ำอ้อมโรงหีบ เพื่อความสะดวกกรณีน้ำขึ้นน้ำลง จะได้ไม่ต้องใช้คนเปิดปิดที่กั้นน้ำ ดำเนินการตรวจสอบ (X-ray)พื้นที่ตามแนวคลองต่างๆ ว่ามีผู้ใดลักลอบปล่อยน้ำลงคลองชลประทานโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือมีโรงงานใดที่ลักลอบปล่อยน้ำเสียโดยไม่ผ่านการบำบัด
การแก้ไขปัญหาระยะยาวดำเนินการประสานในการจัดทำประตูน้ำถาวร บริเวณคลองคันพนัง โดยของบประมาณในการจัดสร้างจากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ดำเนินสะดวก ผ่านทางงบกรมชลประทาน หรืองบพัฒนาจังหวัด ปี 2564 ต่อไป พร้อมทั้งดำเนินการรื้อคั้นที่กั้นทางข้ามคลองคันพนังออกและทางผู้ประกอบการจะดำเนินการขออนุญาตในการก่อสร้างสะพานต่อไปผลการประชุมเป็นที่พอใจของราษฎรผู้ได้รับผลกระทบ จึงได้แยกย้ายกันกลับ


สำหรับปัญหาน้ำในคลองราษฎร์เจริญเสียนั้นก่อนหน้านี้ได้มีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งร้องเรียนผ่านสื่อมวลชน และได้ทำหนังสือร้องเรียนกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสาคร และแจ้งนายอำเภอเมืองสมุทรสาครให้ทราบปัญหา จึงได้เกิดการประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบลงมาเร่งแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนโดยเร่งด่วน

ต่อมาวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562เวลา 09.30 น.นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย ผอ.ชลประทานจีงหวัดสมุทรสาคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบริเวณประตูน้ำ(ชั่วคราว) บริเวณทางเข้าตลาดเฮงเนรมิตร ต.บ้านเกาะ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร

สืบเนื่องจากประตูน้ำ(ชั่วคราว) นี้ได้รับอนุญาตจากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ดำเนินสะดวก นั้นบานประตูได้ชำรุดไม่สามารถปิดกั้นน้ำได้ ทำให้น้ำไหลข้ามมาเข้าคลองคันพนัง และคลองเจริญราฎร ทำให้ชาวบ้านซึ่งเลี้ยงปลา และทำสวน ได้รับผลกระทบ

หลังจากวานนี้ นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช นายอำเมืองสมุทรสาคร พร้อมด้วยนายกิตติ์ชญชาต เสมคำ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ดำเนินสะดวก ได้อำนวยการให้ทางเจ้าหน้าที่โครงการฯ ดำเนินการซ่อมแซมบานประตูเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้ ผวจ.สมุทรสาคร ได้กำชับฝ่ายปกครองท้องที่และท้องถิ่น ดูแลรักษาเฝ้าระวังชุมชนป้องกันการลักลอบขโมยบานปิดประตูระบายน้ำ และรักษาสาธารณะสมบัติของแผ่นดินต่อไป.

administrator

Related Articles