ผู้ว่าวีระศักดิ์ร่วมสโมสรโรตารีกระทุ่มแบน มอบแว่นสายตายาวเพื่อผู้สูงอายุปีที่ 3

ผู้ว่าวีระศักดิ์ร่วมสโมสรโรตารีกระทุ่มแบน มอบแว่นสายตายาวเพื่อผู้สูงอายุปีที่ 3
ช่วยแชร์

เมื่อเร็วๆนี้นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการมอบแว่นสายตายาว สำหรับผู้สูงอายุปีที่ 3 โดยสโมสรโรตารีกระทุ่มแบน ร่วมกับสโมสรโรตารีสมุทรสาคร สโมสรโรตารีบ้านแพ้ว และสโมสรโรตารีสมุทรสงคราม มีนางสาวอรอนงค์ เผือกเล็ก นายกรับเลือกสโมสรโรตารีกระทุ่มแบน เป็นผู้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมความสุขในโครงการมอบแว่นสายตายาว สำหรับผู้สูงอายุปีที่ 3 ณ โรงเรียนวัดบางปิ้ง ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร


นางสาวอรอนงค์ เผือกเล็ก นายกรับเลือกสโมสรโรตารีกระทุ่มแบน กล่าวว่า กิจกรรมมอบแว่นสายตายาวสำหรับผู้สูงอายุนี้ ทางสโมสรโรตารีกระทุ่มแบนได้จัดกิจกรรมดังกล่าวติดต่อกันมาเป็นปีที่ 3 มีผู้ เข้ารับแว่นสายตายาวรวมทั้งสิ้นกว่า 5,000 คน โดยกิจกรรมประกอบด้วย การมอบแว่นสายตายาวสำหรับอ่านหนังสือให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ และบริเวณใกล้เคียง เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถมองเห็นได้ชัดเจนขึ้น และยังมีการจัดเลี้ยงอาหาร และเครื่องดื่มให้กับผู้ที่มาร่วมกิจกรรมอีกด้วย ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการส่งมอบความสุขให้แก่ผู้สูงอายุทุกคนนั่นเอง

administrator

Related Articles