รองนายกอบจ.สมุทรสาครเป็นประธานเปิดกิจกรรมวัยรุ่นยุคใหม่ ห่างไกลโรคที่โรงเรียนกุศลวิทยา

รองนายกอบจ.สมุทรสาครเป็นประธานเปิดกิจกรรมวัยรุ่นยุคใหม่ ห่างไกลโรคที่โรงเรียนกุศลวิทยา
ช่วยแชร์

เมื่อเร็วๆนี้นายอภิชาต โพธิ์ถนอม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม วัยรุ่นยุคใหม่ ห่างไกลโรค รุ่นที่ 1 ที่โรงเรียนกุศลวิทยา ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร โดยมีนายจอม หงษ์เวียงจันทร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมสมาชิกสภา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่อบจ.สมุทรสาคร ผู้นำชุมชน และคณะครูนักเรียนโรงเรียนกุศลวิทยา เข้าร่วม
นายอภิชาต โพธิ์ถนอม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครได้ตระหนักและเล็งเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นั้น จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น โดยมีการอบรมให้ความรู้เรื่องติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ให้กับนักเรียนในเขตอำเภอกระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการป้องกันตนเองได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และมีพฤติกรรมที่ปลอดภัยจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อีกด้วย

administrator

Related Articles