เจ้ากรมการทหารสื่อสารให้การต้อนรับทหารใหม่รุ่นปี 2562 ผลัดที่ 2 ที่ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน

เจ้ากรมการทหารสื่อสารให้การต้อนรับทหารใหม่รุ่นปี 2562 ผลัดที่ 2 ที่ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน
ช่วยแชร์

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 พลโท วสันต์ สวนแก้ว เจ้ากรมการทหารสื่อสาร เป็นประธานในพิธีต้อนรับทหารใหม่ รุ่นปี 2562 ผลัดที่ 2 ณ กองพันทหารสื่อสารซ่อมบำรุงเขตหลัง กรมทหารสื่อสารที่ 1 ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร โดยมี พันเอกกิตติ สมสนั่น ผู้บังคับการกรมทหารสื่อสารที่ 1 นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชาหน่วยฝึกทหาร ครูฝึก ตลอดจนพี่ทหารเก่า น้องทหารใหม่และผู้ปกครองของทหารใหม่ ที่มาร่วมในพิธีกันเป็นจำนวนมาก


ด้วยกรมการทหารสื่อสารได้กำหนดให้กระทำพิธีต้อนรับ ทหารใหม่ตามระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการกระทำพิธีต้อนรับทหารใหม่ เพื่อเป็นการแสดงไมตรีจิต ของผู้บังคับบัญชากับทหาร และระหว่างทหารเก่ากับทหารใหม่ ให้เกิดความอบอุ่นใจ และความรู้สึกที่ดีงาม มีความเข้าใจในวิธีการปกครอง บังคับบัญชา เกิดการฝึกอบรม อันจะทำให้ทหารใหม่เกิดกำลังใจที่จะรับการฝึกอบรมให้มีความพร้อมที่จะรับใช้ประเทศชาติต่อไป


สำหรับจำนวนทหารใหม่ของกรมการทหารสื่อสาร รุ่นปีพุทธศักราช 2562 ผลัดที่ 2 ประกอบไปด้วย กองร้อยกองบังคับการ กรมทหารสื่อสารที่ 1 จำนวน 18 นาย , กองพันทหารสื่อสารที่ 101 กรมทหารสื่อสารที่ 1 จำนวน 60 นาย , กองพันทหารสื่อสารที่ 102 กรมทหารสื่อสารที่ 1 จำนวน 58 นาย,กองบริการ กรมการทหารสื่อสาร จำนวน 230 นาย , กองพันนักเรียนโรงเรียนทหารสื่อสาร กรมการทหารสื่อสาร จำนวน 85 นาย , กองพันทหารสื่อสาร ซ่อมบำรุงเขตหลัง จำนวน 39 นาย และกองร้อยคลังสื่อสารเขตหลัง กองคลังสื่อสาร กรมการทหารสื่อสาร จำนวน 12 นาย รวมทั้งสิ้น จำนวน 502 นาย ซึ่งเป็นพลทหารที่มีภูมิลำเนาจาก 19 จังหวัด ในภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก


ในการนี้เจ้ากรมการทหารสื่อสารยังได้มอบกระเช้าผลไม้ ให้กับหน่วยฝึกทหารใหม่ทั้ง 4 หน่วย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการฝึกของหน่วยฝึกทหารใหม่ ศูนย์ควบคุมการฝึกทหารใหม่ ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน และให้โอวาทแก่ทหารใหม่ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้เกิดประโยชน์แก่กองทัพ และประเทศชาติ อีกทั้งยังได้ชมการแสดงยุทธวิธีการฝึกและการปฏิบัติตนของทหารใหม่อีกด้วย

administrator

Related Articles