ผู้ว่าสมุทรสาครสั่งปิดโรงงานให้ต่างชาติเช่าช่วงและทิ้งกากอุตสาหกรรมก่อมลพิษรบกวนชาวบ้านย่านซอยกองพนันพล ตำบลบางน้ำจืด

ผู้ว่าสมุทรสาครสั่งปิดโรงงานให้ต่างชาติเช่าช่วงและทิ้งกากอุตสาหกรรมก่อมลพิษรบกวนชาวบ้านย่านซอยกองพนันพล ตำบลบางน้ำจืด
ช่วยแชร์

เมื่อเวลา 11.30 น.วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร ดร.รวมทรัพย์ คะเนะดะ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาครผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัดผู้แทนหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองเจ้าพนักงานสอบสวน ตร.ผู้แทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานฝ่ายปกครองท้องที่และท้องถิ่น ลงพื้นที่ตรวจติดตามและบังคับใช้กฎหมาย กรณีมีประชาชนร้องทุกข์ โรงงานอุตสาหกรรมเลขที่ 143/5ซอยกองพนันพล ม.2 ต.บางน้ำจืด อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร ปล่อยมลภาวะส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนบริเวณใกล้เคียงเป็นอย่างหนัก


จากการลงพื้นที่ครั้งนี้พบพฤติการณ์เบื้องต้นคือการลักลอบให้บุคคลต่างชาติเช่าช่วงการประกอบกิจการ การทิ้งกากอุตสาหกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาต จึงได้ประสานสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบพฤติการณ์และข้อกฎหมายอย่างละเอียด ในส่วนโรงงานที่ลักลอบให้เช่าช่วงการประกอบกิจกรรมซึ่งถือเป็นการละเมิดระเบียบกฎหมายให้ดำเนินการสั่งปิดทันที ในส่วนที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศและปฏิบัติไม่ถูกต้องให้ดำเนินการปิดและปรับปรุงให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายต่อไป.

administrator

Related Articles