ขนส่งสมุทรสาครเปิดช่อง Drive Thru for Tax รับชำระภาษีโดยไม่ต้องลงจากรถ

ขนส่งสมุทรสาครเปิดช่อง Drive Thru for Tax รับชำระภาษีโดยไม่ต้องลงจากรถ
ช่วยแชร์

วันนี้ (22 พฤศจิกายน 2562) เวลา 14.00 น. นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดการให้บริการรับชำระภาษีรถประจำปีผ่านช่องทางเลื่อนล้อ ต่อภาษี (Drive Thru for Tax) ซึ่งเป็นการต่อภาษีโดยไม่ต้องลงจากรถ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและแก้ปัญหาการจราจรในสำนักงานฯ โดยมีปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เข้าร่วมพิธีเปิด
นางชริตว์จาร์ คล่องการยิง ขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร ได้เปิดให้บริการรับชำระภาษีรถผ่าน Drive Thru for Tax เพื่อเพิ่มช่องทางการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ การรับชำระภาษีรถประจำปี ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ได้แก่ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รถเก๋ง),รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รถตู้), รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รถกระบะ) และรถจักรยานยนต์ ผ่านบริการเลื่อนล้อต่อภาษี โดยผู้ประสงค์จะชำระภาษีรถประจำปีเพียงขับรถเข้าช่องบริการที่มีสัญลักษณ์ (Drive Thru for Tax) ที่ บริเวณด้านข้างอาคารสำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร โดยเปิดให้บริการทุกวันทำการ ในเวลา 08.00-15.00 น. ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการต้องเตรียมเอกสารที่ต้องแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ได้แก่ ใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถ, หลักฐานการจัดให้มีประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ที่ยังไม่สิ้นอายุ, ใบรับรองการตรวจสภาพรถ (สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน หรือรถบรรทุกส่วนบุคคล ที่จดทะเบียนมาแล้วตั้งแต่ 7 ปี ขึ้นไป หรือรถจักรยานยนต์ ที่จดทะเบียนมาแล้วตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป), กรณีรถใช้ก๊าชเป็นเชื้อเพลิงต้องมีหนังสือรับรองการตรวจและทดสอบการติดตั้งก๊าชมาแสดงด้วย หากเอกสารถูกต้องครบถ้วน ผู้รับบริการเพียงขับรถเข้าช่องบริการ Drive Thru for Tax เพื่อชำระภาษีและขับผ่านออกไปโดยไม่ต้องลงจากรถ ซึ่งใช้เวลาไม่เกิน 2 นาทีต่อคัน ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร โทร. 034-820896-8 .

administrator

Related Articles