งานประเพณีนมัสการองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมฯ ประจำปี 2562

งานประเพณีนมัสการองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมฯ ประจำปี 2562
ช่วยแชร์


เมื่อเวลา 09.30น.ของวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ที่อุทยานพระโพธิสัตว์กวนอิม ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดงานนมัสการองค์พระโพธิสัตว์กวนอิม ประจำปี 2562 โดยมีนายธวัชชัย สุนทรีเกษม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรสาคร นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นางสิริกร เทพบัญชาพร ประธานคณะกรรมการบริหารพระโพธิสัตว์กวนอิม พร้อมคณะกรรมการ และแขกผู้มีเกียรติในจังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก


นางสิริกร เทพบัญชาพร ประธานคณะกรรมการบริหารพระโพธิสัตว์กวนอิม กล่าวว่า ด้วยองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมนั้นได้สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2539 เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมราชบพิตร เสด็จเถลิงถวัลย์สิริราชสมบัติครบรอบ 60 ปี ชาวสมุทรสาครจึงได้ร่วมมือร่วมใจสมทบเงินก่อสร้างองค์พระโพธิสัตว์กวนอิม ที่มีขนาดองค์สูงถึง 9.98 เมตร เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล โดยได้ประดิษฐานองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมให้ประชาชนเคารพสักการะ เพื่อความเป็นสิริมงคล ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2539 เป็นต้นมา และได้มีการจัดงานนมัสการองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมเป็นประจำทุกปีเรื่อยมา โดยในปีนี้ภายในงานมีกิจกรรมสาธารณกุศลด้วยการแจกทุนการศึกษารวม 43โรงเรียน 215 ทุนๆละ1000บาท รวมเป็นเงิน 215,000 บาท บริจาคให้กับโรงพยาบาลนครท่าฉลอม 200,000 บาท บริจาคให้วัดพระบาทน้ำพุ 30,000 บาท รวมเป็นทั้งสิ้น 445,000 บาท และในวันที่ 23 พฤศจิกายนนี้ จะมีการแจกข้าวสารกว่า 10,000 ชุดให้กับประชาชนทั่วไป ซึ่งงานนมัสการองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมในปีนี้จะมีตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านมาร่วมงานนมัสการองค์พระโพธิสัตว์กวนอิม เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อชีวิต

administrator

Related Articles