พ่อเมืองสมุทรสาคร ชวนเที่ยวงานปลาทูอร่อยที่ท่าฉลอมกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน

พ่อเมืองสมุทรสาคร ชวนเที่ยวงานปลาทูอร่อยที่ท่าฉลอมกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน
ช่วยแชร์

เมื่อเวลา 17.00 น.ของวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดงานปลาทูอร่อยที่ท่าฉลอม ครั้งที่ 12 ซึ่งจัดขึ้นที่บริเวณริมเขื่อนหน้าวัดสุทธิวาตรวราราม (วัดช่องลม) ต.ท่าฉลอม อ.เมืองสมุทรสาคร โดยมีนางพรจิตร สร้อยเพชร ประธานชมรมพลังสตรีท่าฉลอม ตลอดจนคณะกรรมการผู้จัดงาน แขกผู้มีเกียรติ และนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ในโอกาสนี้หลังจากที่พ่อเมืองสมุทรสาคร ได้ทำการตัดริบบิ้นเปิดงานอย่างเป็นทางการแล้ว ก็ได้เยี่ยมชมร้านค้า ร้านอาหาร สินค้าโอทอป สินค้าธงฟ้าราคาประหยัดที่มาจำหน่ายภายในงาน โดยเฉพาะอาหารเมนูปลาทูปรุงสุกสุดเด็ด จากฝีมือของกลุ่มพลังสตรีท่าฉลอม ที่มีจำหน่ายภายในงานกว่า 20 เมนู ซึ่งในวันแรกนี้ก็เรียกได้ว่าเมนูปลาทูปรุงสุกแทบไม่จะพอขาย เพราะมีประชาชนมาจับจ่ายซื้อหาไปรับประทานกันเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะเมนูซาลาเปาปลาทู กับ ปลาทูซาเตี๊ยะ 40 กะละมัง ที่หมดลงอย่างรวดเร็ว เพราะหากใครมาแล้วไม่ซื้อถือว่ามาไม่ถึงงาน


นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า จังหวัดสมุทรสาครเป็นเมืองเศรษฐกิจที่มีศักยภาพทั้งด้านการประมง อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการประมง เกษตรกรรม ไปจนถึงด้านการท่องเที่ยว จังหวัดสมุทรสาครจึงมุ่งเน้นส่งเสริมศักยภาพของจังหวัดคือ ส่งเสริมภาคการผลิต การแปรรูปอาหารและการบริการสู่ตลาดสากล โดยได้กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาจังหวัดสมุทรสาคร มุ่งสู่การเป็น Hub of Seafood และที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ นโยบายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางรถไฟ ซึ่งเป็นการช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดสมุทรสาครทำให้กลุ่มนักท่องเที่ยวเกิดแรงจูงใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวยังจังหวัดสมุทรสาครมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวแบบ One Day Trip


นายวีระศักดิ์ฯ กล่าวอีกว่า ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงถึงศักยภาพด้านอุตสาหกรรมอาหารทะเลของจังหวัดสมุทรสาคร และ เชื่อมโยงกับการเป็นศูนย์กลางอาหารทะเล (Hub of Seafood) ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ช่วยขับเคลื่อนการขยายตัวด้านเศรษฐกิจของจังหวัดสมุทรสาครในอนาคตควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวของจังหวัด จึงได้มีการจัดงานปลาทูอร่อยที่ท่าฉลอม ครั้งที่ 12 ขึ้น เพื่อเป็นการสนับสนุนการประกอบอาชีพการทำประมงและธุรกิจแปรรูปอาหารทะเล ซึ่งเป็นสินค้าพื้นเมืองของชาวจังหวัดสมุทรสาคร,เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนในระดับท้องถิ่นของชาวตำบลท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร ,เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักปลาทูที่ท่าฉลอม ปลาทูสดอร่อยมาจากชาวประมงโดยตรง สามารถเลือกซื้ออาหารเมนูปลาทูปรุงสำเร็จคุณภาพดี รสชาติอร่อย ของฝากของที่ระลึก และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาคร ให้นักท่องเที่ยวได้ชมวิถีชีวิตชาวบ้านริมแม่น้ำท่าจีน อีกทั้งยังได้ล่องเรือชมอ่าวมหาชัย ชมวิถีชีวิตคนท่าฉลอม ชมวิถีชีวิตคนริมน้ำ นั่งรถสามล้อโบราณ สักการะหลวงปู่แก้ว วิหารรังนกนางแอ่น และนมัสการพระโพธิสัตว์กวนอิม เป็นต้น


สำหรับการจัดงานปลาทูอร่อยที่ท่าฉลอมครั้งที่ 12 นี้ จะมีไปจนถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 ณ ริมเขื่อนวัดสุทธิวาตวราราม ต.ท่าฉลอม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 20.00 น.

administrator

Related Articles