ประมงสมุทรสาคร เก็บขยะในทะเล น้อมถวายเป็นพระราชกุศล ร.9

ประมงสมุทรสาคร เก็บขยะในทะเล น้อมถวายเป็นพระราชกุศล ร.9
ช่วยแชร์

เมื่อเวลา 10.30 น. ของวันที่ 03 ธันวาคม 2562 นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดำเนินงานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และเก็บขยะในทะเล ของสมาคมการประมงสมุทรสาคร ซึ่งจัดขึ้นที่บริเวณท่าเทียบเรือด้านหน้าพระอนุสาวรีย์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ วัดศรีสุทธาราม หมู่ที่ 2 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร โดยมีนายกำจร มงคลตรีลักษณ์ นายกสมาคมการประมงสมุทรสาคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาคมการประมงสมุทรสาคร นายก อบจ.สมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการ ทหารเรือ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งฯ ภาคเอกชน ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก และที่สำคัญที่สุดในงานนี้จะขาดไปไม่ได้เลยก็คือ พี่น้องชาวประมงของจังหวัดสมุทรสาคร ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันนำเรือประมงทั้งเรือประมงพื้นบ้าน และเรือประมงพาณิชย์ มาช่วยกันเก็บขยะในทะเลเข้าฝั่ง เพื่อให้เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรกนำไปกำจัดตามขั้นตอนกระบวนการต่อไป โดยก่อนที่จะลงไปนำขยะขึ้นฝั่งนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครก็ได้รับมอบแม่พันธุ์ปูม้าปูไข่นอกกระดอง จากนายกมล ไกรวัตนุสสรณ์ เพื่อส่งมอบต่อให้กับนายกฤตกร แซ่เอี๊ยบ นายธนาคารปูไข่นอกกระดองของจังหวัดสมุทรสาคร นำไปเพาะพันธุ์ให้ได้ลูกปูม้าเพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำด้วยภูมิปัญญาของพี่น้องชาวประมงต่อไป จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมในพิธีจึงได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์ลูกกุ้ง จากกรมประมงลงสู่แม่น้ำท่าจีน และช่วยกันเก็บขยะต่อจากพี่น้องชาวประมงขึ้นมาบนฝั่งเพื่อนำไปกำจัดต่อไป


นายกำจร มงคลตรีลักษณ์ นายกสมาคมการประมงสมุทรสาคร กล่าวว่าชาวประมง ใช้แหล่งน้ำเป็นพื้นที่หลักในการประกอบอาชีพ มีทรัพยากรสัตว์น้ำเป็นปัจจัยในการดำรงชีวิต ในอดีตอ่าวมหาชัยเป็นแหล่งรวมสัตว์น้ำที่สมบูรณ์สมกับคำว่า “เมืองประมง” แต่ในปัจจุบันสถานการณ์เปลี่ยนแปลงของทุกสภาวะมีผลกระทบให้ปริมาณสัตว์น้ำลดลง มลภาวะสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้น ชาวประมงเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง ประกอบกับทางสมาคมฯ เป็นองค์กรที่มีวัตถุประสงค์ “ส่งเสริม และร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการอนุรักษ์สัตว์น้ำ และการฟื้นฟูอ่าวไทยให้มีศักยภาพสูงสุดเพื่อการเจริญพันธุ์ของสัตว์น้ำ จึงพร้อมกันดำเนินกิจกรรม “ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและเก็บขยะในทะเล” พร้อมทั้งขอน้อมนำกิจกรรมนี้ถวายเป็นพระราชกุศล รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร

โดยขยะที่เก็บมาในวันนี้ก็ล้วนมาจากความร่วมมือร่วมใจกันของพี่น้องชาวประมงทั้งเรือเล็กและเรือใหญ่ที่ออกเรือไปทำมาหากินแล้วได้ช่วยกันเก็บขยะจากท้องทะเลขึ้นมากำจัดบนฝั่ง ซึ่งการปฏิบัติเช่นนี้พี่น้องชาวประมงสมุทรสาครได้ทำมานาน 2 – 3 ปีแล้วและจะทำต่อเนื่องอย่างไม่มีวันหยุดตราบใดที่ท้องทะเลบ้านเรายังไม่สะอาด ส่วนปริมาณขยะแต่ละวันนั้นก็มีอยู่เป็นจำนวนมาก หากนับรวมแล้วก็หลายตัน โดยขยะส่วนใหญ่มาจากการทิ้งของคนบนฝั่ง ดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบกับทรัพยากรสัตว์น้ำทางทะเลอย่างยั่งยืน ทุกคนจะต้องร่วมมือร่วมใจกันไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำคลอง และท้องทะเล เพื่อให้ความสวยงามของท้องทะเลไทยและทรัพยากรสัตว์น้ำคงอยู่ตลอดไป

administrator

Related Articles