ชาวท่าทรายกว่า 200 คน ชุมนุมยื่นหนังสือให้นายกอบต.และคณะผู้บริหารหยุดปฏิบัติหน้าที่นายอำเภอเมืองฯ ชี้ต้องตั้งคณะกรรมการตรวจสอบก่อนทำเรื่องเสนอผู้ว่า

ชาวท่าทรายกว่า 200 คน ชุมนุมยื่นหนังสือให้นายกอบต.และคณะผู้บริหารหยุดปฏิบัติหน้าที่นายอำเภอเมืองฯ ชี้ต้องตั้งคณะกรรมการตรวจสอบก่อนทำเรื่องเสนอผู้ว่า
ช่วยแชร์

เมื่อเวลาประมาณ 09.00น.ของวันที่ 3 ธันวาคม 2562 นายขวัญเมือง ทองชิว อดีตนายก อบต.ท่าทราย ,นายไพโรจน์ ทองแดง อดีตรองนายกอบต.ท่าทราย (สมัยนายสิริบูรณ์ ทองบางเกาะ เป็นนายก อบต.) และประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าทรายเกือบ 200 คน มารวมกันบริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย ม.7 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร เพื่อเรียกร้องให้นายกและคณะผู้บริหาร อบต.ท่าทราย หยุดการปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากพบข้อทุจริตที่ชาวบ้านรับไม่ไหวแล้ว พร้อมกันนี้ยังมีการติดป้ายแขวนข้อความต่างๆ นานา เช่น “ชาวตำบลท่าทรายทนไม่ไหวแล้ว ขอให้ท่านผู้ว่าปลดนายสิริบูรณ์ ทองบางเกาะ ออกจากตำแหน่งนายกอบต.ท่าทราย เพราะเหตุผลบริหารงานเหลวทุกๆด้าน มีแต่เรื่องทุจริต คอรัปชั่น ไม่มีคุณธรรม ไม่มีสัจจะ ฉ้อโกง ถูกร้องเรียนที่ปปช. มากกว่า 20 เรื่อง ถูกร้องเรียนที่ สตง.มากกว่า 30 เรื่อง ถูกร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมมากกว่า 200 เรื่องโดยมีกำลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองสมุทรสาคร และฝ่ายปกครองอำเภอเมืองสมุทรสาคร มาคอยควบคุมสถานการณ์ให้อยู่ในความสงบด้วย


นายขวัญเมือง ทองชิว อดีตนายก อบต.ท่าทราย ,นายไพโรจน์ ทองแดง อดีตรองนายกอบต.ท่าทราย (สมัยนายสิริบูรณ์ ทองบางเกาะ เป็นนายก อบต.) กล่าวว่า วันนี้ได้มายื่นเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ถูกร้องเรียน โดยขอให้ทางนายกอบต.ท่าทรายและคณะผู้บริหาร หยุดปฏิบัติหน้าที่ไปก่อน เนื่องจากว่าถ้านายกอบต.ยังปฏิบัติงานอยู่ ก็จะเป็นปัญหาอุปสรรคในการตรวจสอบข้อมูลได้ เพราะที่ผ่านมานายก อบต.ท่าทรายคนนี้ มีการปฏิบัติงานที่ส่อไปในทางทุจริตหลายอย่าง อีกทั้งยังต้องมีแพะมารับบาปแทนไอ้โม่งในเรื่องของนำเงิน อบต.ไปจ่ายเป็นค่าไฟของบ่อน้ำในหมู่ที่ 8 ต.ท่าทราย ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่อื่นๆ เห็นว่าเป็นการกระทำที่ไม่โปร่งใส จึงได้มีการมารวมตัวเรียกร้องดังกล่าว


ต่อมาทางนายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร เป็นผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครมารับหนังสือ โดยมีนายไพโรจน์ ทองแดง อดีตรองนายกอบต.ท่าทรายฯ ได้เป็นผู้ยื่นหนังสือ ซึ่งในหนังสือระบุว่า ขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครปลดนายกฯและรองนายกอบต.ท่าทราย ออกจากตำแหน่ง ซึ่งชาวบ้านตำบลท่าทรายทนไม่ไหวกับพฤติกรรมเช่น 1. ถูกร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมมากกว่า200เรื่อง 2.ถูกร้องเรียนที่สตง.มากกว่า30เรื่อง 3.ถูกร้องเรียนที่ปปช.มากกว่า30เรื่อง 4.ปฏิบัติและละเว้นปฏิบัติหน้าที่กรณีเจ้าหน้าที่ใกล้ชิดตนเอง ทุจริตเงินค่าขยะมูลค่านับแสนบาท กลับไม่ดำเนินการใดๆยังให้ปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ5.ละเว้นไม่ปฏิบัติตามมติของสภา กรณีกาจ่ายเงินค่ากระแสไฟฟ้าบ่อน้ำหมู่ที่8 กว่า4ล้านบาท 6,ไม่ปฏิบัติตามวิธีงบประมาณของทางราชการจนถูก สตง.เรียกเงินคืนหลายโครงการกว่า 40ล้านบาท 7.กดขี่ข่มเหงรังแก ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ข้าราชการในอบต.ท่าทราย จนทนไม่ไหว 8.เป็นผู้อยู่เบื้องหลังทั้งหมดในการเก็บค่าน้ำหมู่ที่8 เกือบ20ปี มูลค่าความเสียหายหลายสิบล้านบาท 9.มีพฤติกรรมเชิงชู้สาวกับพนักงานในอบต. หลายคน 10.ไม่มีการพัฒนาในตำบลท่าทรายมาหลายปีจนปัจจุบันมีเงินสะสมกว่าพันล้านบาทเนื่องจากไม่ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในองค์กร เนื่องจากทุกคนกลัวเพราะนายกทุจริตมุ่งแต่หาผลประโยชน์ จน ผอ.กองต่างๆทุกกองขอย้ายหนีหมด จนปัจจุบันไม่มีแม้แต่กองเดียว 11.นายสิริบูรณ์ฯ ตั้งรองนายกอบต. 2 คน ซึ่งเป็นพ่อลูกกัน จึงเห็นได้ว่าไม่มีวุฒิภาวะ จุดประสงค์ก็เพื่อทุจริตคอรัปชั่นไม่อยากให้ใครรู้เรื่องมาก 12.บริหารงานล้มเหลวโดยสิ้นเชิงทั้งในแง่บริหารงานบุคคล บริหารงานด้านงบประมาณและด้านพัฒนาเป็นบุคคลที่ไม่มีคุณธรรมและจริยธรรม ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นประชาชนตำบลท่าทรายไม่อาจทนที่จะให้นายสิริบูรณ์ฯและคณะผู้บริหาร บริหารงานต่อไปได้ จึงขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครปลดออกจากตำแหน่งโดยเร็ว


นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร กล่าวว่า หลังจากที่รับหนังสือร้องเรียนนี้แล้ว ก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอน คือ การตั้งคณะกรรมการมาตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย แล้วก็จะเสนอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครดำเนินการพิจารณา ดังนั้นจึงขอให้พี่น้องประชาชนรอฟังผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งหากแล้วเสร็จเมื่อไหร่ก็จะแจ้งให้ทราบต่อไป
ทางด้านนายสิริบูรณ์ ทองบางเกาะ นายกอบต.ท่าทราย ได้ชี้แจงกับผู้สื่อข่าวว่าที่ชาวบ้านมาชุมนุมประท้วงขับไล่ตนนั้น เชื่อได้ว่าเป็นการกระทำของฝ่ายตรงข้าม ซึ่งตนพร้อมที่จะนำเอกสารข้อมูลทั้งหมดมานำเสนอและชี้แจ้งให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบข้อเท็จจริง โดยในส่วนของแกนนำกลุ่มผู้ชุมนุมต้องการจะยื่นหนังสือ ก็ให้ยื่นไปตามความประสงค์ แต่ตนเองก็พร้อมที่จะชี้แจงในทุกข้อร้องเรียน โดยเฉพาะเรื่องการนำเงินของ อบต.ไปจ่ายเป็นค่าไฟบ่อน้ำในหมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 8 ซึ่งก็ไม่ได้มีข้อกังวลใจแต่อย่างใดทั้งสิ้นนายกอบต.ท่าทรายกล่าวในที่สุด.

administrator

Related Articles