หมู่ที่4 ตำบลคอกกระบือคว้ารางวัล “บ้านสวย เมืองสุข” ระดับเขต

หมู่ที่4 ตำบลคอกกระบือคว้ารางวัล “บ้านสวย เมืองสุข” ระดับเขต
ช่วยแชร์

เมื่อวันที่1 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการมอบรางวัล”บ้านสวยเมืองสุข” ณ ห้องประชุมราชสีห์ กระทรวงมหาดไทย โดยในครั้งนี้หมู่ที่ 4 ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร สร้างความภาคภูมิใจและชื่อเสียงให้กับจังหวัดจังหวัดสมุทรสาครโดยได้รับรางวัล”บ้านสวยเมืองสุข”ระดับเขต มีนายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร เข้ารับรางวัล


รางวัล “บ้านสวย เมืองสุข” มีจุดมุ่งหมายเพื่อน้อมรำลึกถึงการกำเนิดสถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้านของประเทศไทย และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน


สำหรับหมู่ที่4 ตำบลคอกกระบือ มีนายวิกท์ พุ่มจันทร์ กำนันตำบลคอกกระบือ และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4 สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล สมาชิก อบต.หมู่ที่4 คณะกรรมการหมู่บ้าน นายก อบต.คอกกระบือ ผอ.กองสาธารณสุข อบต.คอกกระบือ ผู้นำชุมชน อสม. ในพื้นที่ ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติหน้าที่ จนได้รับรางวัล “บ้านสวย เมืองสุข”ระดับเขตในครั้งนี้ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ปลัดจังหวัด คณะกรรมการประกวด หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ปลัดอำเภอ ทีมงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ ได้มีส่วนร่วมและช่วยเหลือสนับสนุนในการประกวดจนได้รับรางวัลดังกล่าว.

administrator

Related Articles