โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครเปิดเวทีแข่งขัน “บันไดฝันความเป็นเลิศทางวิชาการ

โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครเปิดเวทีแข่งขัน “บันไดฝันความเป็นเลิศทางวิชาการ
ช่วยแชร์

ดร.ละมูล ลือสุขประเสริฐ ครั้งที่ 13” มีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันจำนวนกว่าพันคน

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ที่โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร นายเอกพร จุ้ยสำราญ ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันโครงการ บันไดฝัน ความเป็นเลิศทางวิชาการ ดร.ละมูล ลือสุขประเสริฐ ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี ดร.ละมูล ลือสุขประเสริฐ ประธานมูลนิธิกำลังใจ นายปรีชา ศิริแสงอารำพี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร นายวุฒิชัย สุริยะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร พร้อมแขกผู้มีเกียรติและคณะครูนักเรียนจากโรงเรียนในเขตพื้นที่สมุทรสาครเข้าร่วม


โดยทางด้าน ดร.ละมูล ลือสุขประเสริฐ ประธานมูลนิธิกำลังใจ กล่าวว่าโครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กำหนดไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4 ปีของโรงเรียน ซึ่งในปี 2562 ได้จัดการแข่งขันประกอบด้วยภาควิชาการ สอบวัดถนัดทางภาษา ด้านจำนวน ด้านเหตุผล และด้านมิติสัมพันธ์ รวมถึงการส่งเสริมความถนัดด้านศิลปะและการเขียนการใช้ภาษาไทยเป็นการแข่งขันเขียนเรื่องจากภาพที่วาดของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2-6 ทุกสังกัดในโรงเรียนจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันรวม 1,490คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในความถนัดทุกด้านและสามารถแข่งขันกับโรงเรียนอื่นได้ รวมทั้งเพื่อเป็นเวทีแข่งความสามารถทางวิชาการของโรงเรียนต่างๆในจังหวัดสมุทรสาคร ตลอดจนเพื่อค้นหานักเรียนที่มีความสามารถทางความถนัดทุกด้านและพัฒนาศักยภาพนักเรียนในความถนัดดังกล่าวไปสู่ความเป็นเลิศในระดับประเทศต่อไป.

administrator

Related Articles