สมุทรสาครจัดใหญ่ Sakhon Street Food & Arts Market สร้างรายได้สู่ชุมชน

สมุทรสาครจัดใหญ่ Sakhon Street Food & Arts Market สร้างรายได้สู่ชุมชน
ช่วยแชร์

ท่ามกลางบรรยากาศยามเย็นริมแม่น้ำท่าจีนประมูลภาพวาดสีน้ำดร.สุชาติ วงษ์ทอง 120,000

เมื่อเวลา 18.00 น.ของวันที่ 04 ธันวาคม 2562 นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เปิดงานโครงการพัฒนาระบบตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน เชิงศิลปวัฒนธรรม ( Sakhon Street Food & Arts Market ) ที่จัดขึ้นบริเวณลานริมเขื่อนศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โดยงานนี้นอกจากจะมีสินค้าชุมชน สินค้าของดีของอร่อยของจังหวัดสมุทรสาคร และผลงานทางด้านศิลปะจากศิลปินผู้มากฝีมือมาจัดแสดงแล้ว ก็ยังได้รับเกียรติจาก ดร.สุชาติ วงษ์ทอง ศิลปินสีน้ำที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ มาร่วมวาดภาพสีน้ำและนำภาพวาดร่วมประมูลเพื่อหารายได้สมทบกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอเมืองสมุทรสาคร (พชอ.เมืองสมุทรสาคร) ด้วย โดยภาพวาดของ ดร.สุชาติฯ นั้น ก็เป็นภาพบ้านเรือนริมแม่น้ำ กับ เรือประมงที่จอดอยู่ในแม่น้ำท่าจีน และนกบินโฉบไปมา สื่อถึงวิถีชีวิตความเป็นเมืองประมงของคนจังหวัดสมุทรสาคร และในโอกาสนี้ยังได้ให้นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กับ นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร โชว์สเต็ปการวาดภาพร่วมกันอีกด้วย ซึ่งภาพที่ออกมานั้นก็ต้องบอกเลยว่า จะเรียกเป็นอย่างอื่นได้เลย นอกจากภาพแอบสแตกอาร์ต หรือ มโนศิลปะ นั่นเอง แต่ทาง ดร.สุชาติฯ ก็มาช่วยต่อเติมให้ภาพมีชีวิตชีวาและมีความหมายมากขึ้นได้ ส่วนการประมูลภาพวาดสีน้ำของ ดร.สุชาติฯ เพื่อนำเงินทุกบาททุกสตางค์เข้ากองทุน พชอ.เมืองสมุทรสาครนั้น ผู้ที่ประมูลไปได้คือ ดร.ละมูล ลือสุขประเสริฐ ประธานมูลนิธิกำลังใจ ในราคา 120,000 บาท พร้อมกันนี้ยังมีการมอบรางวัลให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่เข้าร่วมการประกวดวาดภาพเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ


นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร กล่าวว่า โครงการพัฒนาระบบตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน เชิงศิลปวัฒนธรรม (Sakhon Street Food & Arts Market ) นี้ ได้จัดขึ้นจากศักยภาพของจังหวัดสมุทรสาครที่เป็นเมืองเศรษฐกิจทั้งด้านการประมง อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการประมง เกษตรกรรม งานฝีมือ ไปจนถึงด้านการท่องเที่ยว รวมถึงการมีจุดเด่นในด้านผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) งานศิลปะ อาหารทะเลแปรรูปต่าง ๆ ที่โดดเด่นและเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย แต่ปัญหาสำคัญประการหนึ่งของผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) คือ ความสามารถในการแข่งขันที่ยังไม่สามารถแข่งขันกับกลุ่มสินค้า SMEs ได้ เนื่องจากสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่ผลิตโดยภูมิปัญญาชาวบ้าน บางส่วนเป็นสินค้าพื้นถิ่น ทำให้การเข้าถึงกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นไปได้ยาก ทั้งนี้ทางอำเภอเมืองสมุทรสาคร ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน เชิงศิลปวัฒนธรรม ( Sakhon Street Food & Arts Market ) ขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาด เพิ่มรายได้ และสร้างอาชีพให้กับงานศิลปะ งานฝีมือ ผลิตภัณฑ์ OTOP รวมถึงกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตอำเภอเมืองสมุทรสาคร,เพื่อให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัดสมุทรสาคร ได้มีเวทีสาธารณะในการแสดงความสามารถ และสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตจังหวัดสมุทรสาคร


ด้านนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า การจัดทำโครงการพัฒนาระบบตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน เชิงศิลปวัฒนธรรม ( Sakhon Street Food & Arts Market ) ในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยมีรูปแบบการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ผลิตภัณฑ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชน อาหารทะเลแปรรูป และอาหารพื้นถิ่นของจังหวัดสมุทรสาคร,การแสดงผลงานศิลปะ งานฝีมือ และนิทรรศการศิลปะ,การประกวดวาดภาพของนักเรียนในสถานศึกษาเขตจังหวัดสมุทรสาคร และการแสดงดนตรีของนักเรียนในสถานศึกษาเขตจังหวัดสมุทรสาคร ดังนั้นจึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจมาร่วมงาน Sakhon Street Food & Arts Market เวลา 16.30 – 21.30 น. ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณริมเขื่อนศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร โดยนอกจากท่านจะได้อิ่มท้องกับอาหารอร่อย อิ่มใจในงานศิลปะแล้ว ยังจะได้อิ่มเอิบกับบรรยากาศที่สุดแสนจะสดชื่น สวยงามริมแม่น้ำท่าจีนอีกด้วย

administrator

Related Articles