กกร.สมุทรสาคร จับมือ ทต.ท่าจีน ขับเคลื่อนท่าจีนโมเดล ชุมชนต้นแบบปลอดขยะ

กกร.สมุทรสาคร จับมือ ทต.ท่าจีน ขับเคลื่อนท่าจีนโมเดล ชุมชนต้นแบบปลอดขยะ
ช่วยแชร์

ดร.รังสรรค์ เจียระนัย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าจีน เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ท่าจีนโมเดล ชุมชนบ้านชีผ้าขาวปลอดขยะ รักษ์สิ่งแวดล้อม” ภายใต้โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ หน้าบ้านน่ามอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์วัดชีผ้าขาว ต.ท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาครโดยมีนางอำไพ หาญไกรวิไลย์ ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร , นายกำจร มงคลตรีลักษณ์ นายกสมาคมการประมงจังหวัดสมุทรสาคร คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.สมุทรสาคร) ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร ผู้บริหาร สมาชิกเทศบาลตำบลท่าจีน คณะครู นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม


นางอำไพ หาญไกรวิไลย์ ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า กิจกรรม “ท่าจีนโมเดล ชุมชนบ้านชีผ้าขาวปลอดขยะ รักษ์สิ่งแวดล้อม” ภายใต้โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ หน้าบ้านน่ามอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นี้ เป็นความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน โดยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน จังหวัดสมุทรสาคร หรือ กกร.สค. กับ เทศบาลตำบลท่าจีน และประชาชนในพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนแนวทางชุมชนปลอดขยะให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บรรยายให้ความรู้กับนักเรียนประชาชน ในประเด็นของการคัดแยกขยะ การใช้หลัก 3 Rs คือลดการใช้ (Reduce) การใช้ซ้ำ (Reuse) และนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) มาปรับใช้ในครัวเรือนและชุมชน


ด้าน ดร.รังสรรค์ เจียระนัย นายก ทต.ท่าจีน กล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรมนี้มีเป้าหมายสำคัญคือการลดปริมาณขยะในชุมชนต้นแบบโดยเฉพาะขยะพลาสติกที่เป็นปัญหาสำคัญที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายที่ต้องร่วมมือกันอย่างจริงจังและต่อเนื่อง มีการสร้างจิตสำนึกให้คนในชุมชนเห็นความสำคัญของการคัดแยกขยะ โดยใช้โรงเรียนวัดชีผ้าขาวเป็นศูนย์กลางหรือเป็นธนาคารขยะ นอกจากนี้ยังจะมีการสร้างแรงจูงใจให้กับชุมชน ด้วยการนำขยะพลาสติกมาแลกเป็นสิ่งของหรือรางวัล หรืออาจหากิจกรรมอื่นๆ มาเสริมควบคู่กับการอบรมให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นต้น โดยเทศบาลตำบลท่าจีน กำหนดให้หมู่ที่ 3 บ้านชีผ้าขาว เป็นชุมชนเป้าหมาย

administrator

Related Articles