อบจ.สมุทรสาคร เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการยาสูบ ยื่นภาษีออนไลน์ ทันสมัย ไม่เสียเวลา

อบจ.สมุทรสาคร เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการยาสูบ ยื่นภาษีออนไลน์ ทันสมัย ไม่เสียเวลา
ช่วยแชร์

นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ยื่นภาษีออนไลน์ ทันสมัย ไม่เสียเวลา” ซึ่งจัดขึ้นที่ห้องประชุมสาครบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายจอม หงษเวียงจันทร์ ปลัด อบจ.สมุทรสาคร หัวหน้าส่วนฯ และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านงานเสียภาษีออนไลน์ มาให้ความรู้แก่ผู้มีหน้าที่ยื่นแบบและชำระภาษี/ค่าธรรมเนียม สถานประกอบการยาสูบ,การค้าน้ำมัน ก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ และสถานประกอบการโรงแรม


นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เห็นความสำคัญของการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ในการพัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ จึงได้นำระบบการยื่นชำระภาษีออนไลน์มาเพิ่มอีกหนึ่งช่องทางในการรับชำระภาษี/ ค่าธรรมเนียม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับแนวทางการบริหารงานที่มีความเจริญด้านเทคโนโลยี และอำนวยความสะดวกให้กับผู้มีหน้าที่ยื่นแบบและชำระภาษี/ค่าธรรมเนียม จึงได้มีการจัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ยื่นภาษีออนไลน์ ทันสมัย ไม่เสียเวลา” นี้ขึ้น เพื่อให้ผู้ประกอบการที่มีหน้าที่ชำระภาษี/ค่าธรรมเนียม มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถยื่นแบบและชำระภาษี/ค่าธรรมเนียม ผ่านระบบออนไลน์ ได้อย่างถูกต้อง และ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีหน้าที่ชำระภาษี/ค่าธรรมเนียม ได้ทราบถึงช่องทางการชำระภาษี/ค่าธรรมเนียม ผ่านระบบการยื่นชำระภาษีออนไลน์นั่นเอง

administrator

Related Articles