สมุทรสาครเปิดศูนย์ OSS จดทะเบียนต่างด้าว 124,000 คน

สมุทรสาครเปิดศูนย์ OSS จดทะเบียนต่างด้าว 124,000 คน
ช่วยแชร์

เมื่อเวลาประมาณ 08.30 น.ของวันที่ 16 ธันวาคม 2562 นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมคณะทำงานศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ ( One Stop Service : OSS) จังหวัดสมุทรสาคร ก็ได้ทำการเปิดให้บริการศูนย์ One Stop Service ณ อาคารนิวเฟรนด์ ต.ท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ซึ่งบรรยากาศของการเปิดให้บริการวันแรกนี้ ก็มีนายจ้างที่ได้รับการนัดหมายไว้แล้ว นำแรงงานต่างด้าวมาขึ้นทะเบียน ต่อวีซ่า และถ่ายรูปทำบัตรตามขั้นตอน โดยพบว่า ยังคงมีปัญหาบางเรื่อง เช่น ระบบการเชื่อมต่อ และการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ที่บางช่วงเกิดความล่าช้า ทำให้การทำงานในส่วนอื่นๆ ล่าช้าตามไปด้วย เป็นต้น แต่ทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการก็ได้พยายามรีบดำเนินการแก้ไขเพื่อให้งานออกมาตามเป้าหมายที่วางไว้


สำหรับศูนย์จดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ ( One Stop Service : OSS ) จังหวัดสมุทรสาคร เป็นการเปิดให้บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ให้แรงงานต่างด้าว สัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา กลุ่มที่ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) หมดอายุตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2562 – 30 มิถุนายน 2563 (ไม่รวมกลุ่มที่นำเข้าตามระบบ MOU) โดยดำเนินการในลักษณะนำเข้าตาม MOU โดยไม่ต้องเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร และอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรไม่เกิน 2 ปี แยกเป็น 2 ห้วงเวลา คือ 1.กลุ่มใบอนุญาตทำงานหมดอายุตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2563 อนุญาตให้ทำงานถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 และ 2.กลุ่มใบอนุญาตทำงานหมดอายุตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563 อนุญาตให้ทำงานถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 ซึ่งการดำเนินการนี้ ได้เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 ในรูปแบบศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) โดยจังหวัดสมุทรสาครมีผู้ที่จะต้องมาจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวทั้งสิ้นประมาณ 124,000 คน ให้บริการได้วันละประมาณ 1,600 – 2,000 คน ซึ่งนายจ้างที่พาแรงงานต่างด้าวมาเข้ารับบริการที่ศูนย์ฯ นั้น จะต้องดำเนินการลงทะเบียนออนไลน์ หรือลงทะเบียนกับสำนักงานจัดหางานไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และพาแรงงานไปตรวจสุขภาพร่างกาย ณ โรงพยาบาลในจังหวัด ตามที่กำหนดไว้ คือ โรงพยาบาลของรัฐ 3 แห่ง หรือ โรงพยาบาลเอกชน 7 แห่ง จากนั้นจึงจะพามาดำเนินการที่ศูนย์ฯ กับทางหน่วยงานของกรมการปกครอง , กรมการจัดหางาน และ ตม.สมุทรสาคร


นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร บอกว่า โดยภาพรวมของการเปิดให้บริการฯ ในวันแรกนี้ ก็ถือว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและพร้อมให้บริการ แต่การทำงานทุกอย่างย่อมมีปัญหาเกิดขึ้นเป็นเรื่องธรรมดา ทั้งนี้ก็ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ร่วมมือกันแก้ไขปัญหานั้นๆให้ได้เร็วที่สุด เพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และเกิดความพึงพอใจต่อผู้มารับบริการ โดยเชื่อมั่นได้ว่าถ้าจำนวนแรงงานต่างด้าวที่มาเข้ารับบริการไม่มากกว่า 124,000 คน ตามที่สำรวจไว้ ก็จะแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่ถ้าเกินกว่านี้ไปเป็นจำนวนมาก ก็อาจจะต้องขอขยายเวลาออกไป แต่จะให้บริการเฉพาะกับผู้ที่ได้แจ้งขอขึ้นทะเบียนไว้แล้วภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น


นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ยังบอกอีกว่า สิ่งที่ตนได้เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนคือ ขอให้ผู้ปฏิบัติงานนั้นคำนึงถึงหัวใจของการให้บริการเป็นหลักสำคัญ ต้องยิ้มแย้ม แจ่มใส ต้องทำให้ผู้มารับบริการเกิดความประทับใจในทุกขั้นตอน.

administrator

Related Articles