แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5

แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5
ช่วยแชร์

เรียน ส่วนราชการทุกส่วน องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนทุกแห่ง

ในนามของจังหวัดสมุทรสาคร ต้องขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ ร่วมมือ ดำเนินการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ที่ผ่านมา รวมทั้งที่จะดำเนินการต่อไป
เพื่อให้การแก้ไขปัญหานี้ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และครอบคลุมในทุกด้าน ผมขอเรียนมาตรการเพิ่มเติมดังนี้

1.เจ้าหน้าที่ตำรวจระบายรถในช่วงเวลาเร่งด่วน (เช้า – เย็น) เส้นทางถนนพระราม 2 และเส้นอื่นๆ เป็นกรณีพิเศษ
2.แขวงทางหลวงเพิ่มหรือคืนพื้นที่ผิวถนนให้กว้างขึ้น เช่น การขยับตัวกั้นถนนคอนกรีต (barrier) ให้ถอยร่นเข้าชิดติดพื้นที่ก่อสร้างทาง (มาตรการนี้เคยใช้ในช่วงต้นปีที่มีปัญหามาแล้ว)
3.ขอความร่วมมือทุกภาคส่วน : ราชการ ท้องถิ่น เอกชน ผู้ประกอบการ ประชาชน บำรุงรักษารถยนต์ที่ใช้ ซึ่งเรื่องนี้ทางอำเภอ โดยกำนันผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีบทบาทในการสื่อสารกับประชาชนเป็นอย่างมาก
4.วิทยาลัยเทคนิค รวมทั้งหน่วยงานต่างๆที่มีความพร้อม ร่วมให้บริการตรวจเช็คเครื่องยนต์แก่ประชาชนทั่วไป เป็นกรณีพิเศษและเร่งด่วนด้วย

ชาวสมุทรสาครร่วมใจ ลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 โดยการทำความสะอาดทุกสถานที่เริ่มตั้งแต่ 8 โมงเช้า วันจันทร์ ที่ 16 ธันวาคมนี้ครับ

administrator

Related Articles