สานฝันเยาวชนดนตรีสมุทรสาคร อัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ ร่วมขับร้องในโครงการร้อยบรรเลงบทเพลงทรงคุณค่า

สานฝันเยาวชนดนตรีสมุทรสาคร อัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ ร่วมขับร้องในโครงการร้อยบรรเลงบทเพลงทรงคุณค่า
ช่วยแชร์

นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการร้อยบรรเลงบทเพลงทรงคุณค่า เนื่องธันวาคมเดือนมหามงคล วันพ่อแห่งชาติ วันชาติ และวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมถึงวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับ ปีใหม่ ณ บริเวณริมเขื่อนศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร (ริมแม่น้ำท่าจีน) ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โดยมีนายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ ประธานชมรมดนตรีจังหวัดสมุทรสาคร นายชิงชัย บุญประคอง ปลัดเทศบาลฯ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร นายอภิชาต โพธิ์ถนอม รองนายก อบจ.สมุทรสาคร นายปราโมทย์ ชาวเมืองโขง วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร นักเรียนจากชมรมดนตรีของสถานศึกษา 10 แห่งจำนวนกว่า 300 คน ตลอดจนพ่อแม่ ผู้ปกครองและผู้ที่ชื่นชอบในดนตรีทั้งดนตรีไทย – ดนตรีสากล เข้าร่วมรับฟังกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งในโครงการนี้ยังถือเป็นการเปิดตัวชมรมดนตรีจังหวัดสมุทรสาครอย่างเป็นทางการอีกด้วย โดยนักเรียนของแต่ละโรงเรียนก็ได้แสดงความสามารถกันอย่างครบครันทั้งการขับร้องเพลงประสานเสียง และเล่นเครื่องดนตรีนานาชนิด


นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ ประธานชมรมดนตรีจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับ ชมรมดนตรีสมุทรสาคร เล็งเห็นความสำคัญของดนตรีกับการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ จึงส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมทางดนตรีให้กับเยาวชนในจังหวัดสมุทรสาคร ทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา รวมถึงการร่วมบรรเลงดนตรีในภาพรวมระดับจังหวัด และในโอกาส เดือนมหามงคลในครั้งนี้ เยาวชนดนตรีจังหวัดสมุทรสาคร ได้รวมใจเป็นหนึ่งร่วมบรรเลงดนตรีเพื่อแสดงศักยภาพทางดนตรี ในการแสดงที่ชื่อว่า “ร้อยบรรเลงบทเพลงทรงคุณค่า” โดยมีการอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร บรรเลงโดยวงซิมโฟนิคออเคสตร้า วงแชมเบอร์มิวสิคและวงขับร้องประสานเสียง โดยนักเรียน ครู ในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรสาครจัดขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการสืบทอดสืบสานรักษาบทเพลงพระราชนิพนธ์ เผยแพร่เพลงพระราชนิพนธ์สู่เยาวชน และประชาชน,เพื่อแสดงศักยภาพงานด้านดนตรีและวัฒนธรรมความสามัคคีอันงดงามในหมู่คณะ และเพื่อเชิดชูคุณค่าและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนดนตรีตลอดจนเพื่อส่งเสริม ดนตรีกับการ พัฒนาศักยภาพของมนุษย์ กับเยาวชนดนตรีจังหวัดสมุทรสาคร
สำหรับบทเพลงที่วงเยาวชนดนตรีสมุทรสาครนำมาใช้แสดงของแต่ละโรงเรียนนั้น ก็เป็นบทเพลงในพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ในหลวงรัชกาลที่ 9 ) ประกอบไปด้วย การขับร้องวง Chorus บทเพลงพระราชนิพนธ์ เพลงรัก โดยโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม,การขับร้องวง Chorus บทเพลงพระราชนิพนธ์ เพลงชะตาชีวิต โดยโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม,การบรรเลงโดยวงเครื่องลม เพลง แผ่นดินของเรา โดยโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม,การบรรเลงและขับร้อง วง Symphonic Orchestra เพลงในหลวงของแผ่นดิน โดยโรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร ,การขับร้อง วง Chorus เพลงลาวดวงเดือน โดยโรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร และ การขับร้อง วง Chorus เพลงพรปีใหม่ โดยโรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร

administrator

Related Articles