อบจ.สมุทรสาครหนุนงบกว่า 19 ล้าน พัฒนาถนน และเขื่อนกันดิน

อบจ.สมุทรสาครหนุนงบกว่า 19 ล้าน พัฒนาถนน และเขื่อนกันดิน
ช่วยแชร์

นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร เป็นประธานเปิดถนนสายวัดบัณฑูรสิงห์ และเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองเกตุม ต.บางโทรัด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โดยมีนายจอม หงษ์เวียงจันทร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ตลอดจนบุคลากรของ อบจ.สมุทรสาคร และผู้นำท้องถิ่น รวมถึงประชาชนชาวตำบลบางโทรัด เข้าร่วมจำนวนมาก


นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร เปิดเผยว่า ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครได้ใช้งบประมาณในการดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานดังนี้ 1.โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายวัดบัณฑูรสิงห์ หมู่ที่ 5 ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ 10,824,000 บาท และ 2.โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคลองเกตุม หมู่ที่ 6,10 ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร งบประมาณ 9,400,000บาท เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลบางโทรัด รวมไปถึงพื้นที่ใกล้เคียงให้ได้รับความสะดวกทางด้านการคมนาคมขนส่งที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและให้ประชาชนที่อาศัยอยู่สองข้างทางมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

administrator

Related Articles